ข่าวรอบโลก

อนาคตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน


 

รายงานข่าวจากการประชุมกลุ่ม G20 ระหว่างรัฐมนตรีและผู้บริหาร ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในเมือง Karuizawa ประเทศญี่ปุ่น นำเสนอรายงานจากผลการประชุม ในหัวข้อ The Future of Hydrogen: Seizing Today’s Opportunities (อนาคตของแกสไฮโดรเจน-โอกาสวันนี้ เพื่ออนาคต) ซึ่งดำเนินการโดย International Energy Agency

แหล่งข้อมูลทางด้านพลังงานระดับชาติ นำเสนอการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก สำหรับการใช้แกสไฮโดรเจน เพื่อเป็นพลังงานสำหรับยานยนต์ในอนาคต

รายงานฉบับดังกล่าว นำเสนอโดย Dr. Fatih Birol กรรมการบริหาร IEA พร้อมด้วย Hiroshige Seko รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ในการประชุมครั้งนี้ โดยระบุว่า แกสไฮโดรเจนบริสุทธิ์ กำลังได้รับการสนับสนุนจากบรรดารัฐบาล และนักธุรกิจทั่วโลก และกำลังได้รับการยอมรับไปในหลากหลายวงการ

แกสไฮโดรเจน จะสามารถช่วยเสริมความต้องการด้านพลังงานในหลากหลายมิติ รวมทั้งช่วยในการเก็บกักสิ่งที่ได้จากพลังงานทดแทน อาทิ โซลาร์เซลล์ และพลังงานลม และสามารถนำไปพัฒนาใช้งานได้ในหลายวิธีการ อาทิ การขนส่งระยะทางไกล, ด้านเคมี, เหล็กเส้น และเหล็กแผ่น ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดมลภาวะได้เป็นอย่างดี รวมทั้งช่วยปรับปรุงคุณภาพของอากาศ และความปลอดภัยทางด้านพลังงานได้ด้วย

ด้านการผลิต สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลาย ในการผลิตแกสไฮโดรเจน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทน, นิวเคลียร์, แกสธรรมชาติ, ถ่านหิน และน้ำมัน สามารถใช้การขนส่งทางท่อ หรือทางเรือ ในรูปแบบของเหลว ในลักษณะเดียวกับแกสธรรมชาติ รวมทั้งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า และแกสมีเธน สำหรับบ้านเรือน และอุตสาหกรรมมากมาย รวมทั้งใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ รถบรรทุก เรือ และเครื่องบิน

“แกสไฮโดรเจน กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ทั้งจากภาครัฐ ซึ่งสั่งนำเข้าและส่งออกด้านพลังงาน เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมทดแทน ผลิตไฟฟ้า และแกส ผู้ผลิตยานยนต์ บริษัทน้ำมันและแกสธรรมชาติ ผู้นำด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง” Dr. Fatih Birol กล่าว “เราไม่ควรพลาดโอกาสในการทำให้แกสไฮโดรเจน เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่สะอาด และพลังงานที่มั่นคงในอนาคต”

รายงานฉบับนี้ยังได้มีข้อแนะนำสำคัญ 7 ประการ ที่จะช่วยให้ภาครัฐ หรือเอกชน ที่สนใจในการใช้แกสไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง โดยรวบรวมเอาไว้ใน 4 หัวข้อ คือ 1. ทำให้ท่าเรือเพื่อการอุตสาหกรรม ใช้งานพลังงานไฮโดรเจนบริสุทธิ์ 2. สร้างโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ท่อจัดส่งแกสไฮโดรเจน 3. ขยายการใช้งานแกสไฮโดรเจน ไปในภาคการขนส่ง ทั้งรถยนต์ รถบรรทุก และรถบัสที่วิ่งในเส้นทางสำคัญๆ และ 4. แนะนำเส้นทางการค้าของเรือขนส่งแกสไฮโดรเจนระดับโลก

 ------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
คอลัมน์ Online : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/z8XnT
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฏาคม 2562 เวลา 12:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน