ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ จัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 156


สุณี กัวหา รักษาการหัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอนุสรณ์ ตรียะเวชกุล รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวนทั้งสิ้น 113 คน ในโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 156 โดยบริษัทฯ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปที่สามารถขับรถแต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ณ ห้องประชุม The Hall Convention (ห้อง B) ชั้น 2 ศูนย์การค้าพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

สำหรับโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ บริษัทฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2533 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล รวมถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย อีกทั้งยังจัดให้มีการทดสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ของการดำเนินโครงการฯ มีผู้ผ่านการอบรมมาแล้วทั้งสิ้นกว่า 50,000 คน------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/k3nW9
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน