สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

เจ้าของรถเฮ ! ประกันต้องจ่ายค่าชดเชยระหว่างซ่อม


คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าชดเชยที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่เจ้าของรถระหว่างรอซ่อม โดยในอดีตให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทประกันภัยว่าจะจ่ายหรือไม่ ทำให้เจ้าของรถไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆ หรือได้รับเพียงเล็กน้อย

เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ คปภ. ได้ข้อสรุปในการปรับปรุงความคุ้มครองค่าผลประโยชน์จากการใช้รถให้แก่เจ้าของรถยนต์ที่ทำประกัน และอยู่ระหว่างนำไปเคลมซ่อม โดยกำหนดการจ่ายเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท

กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท

กลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

ทั้งนี้ หากบริษัทประกันภัยฝ่าฝืน จะมีความผิดฐานขัดคำสั่งนายทะเบียน ข้อหาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งอาจถือได้ว่า บริษัทประกันภัยจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงของสัญญาประกันภัย ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์อื่นๆ ของบริษัทที่ต้องทำหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำประกันภัย ผู้ได้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิ์เรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครอง ในสัญญาประกันภัย และยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีบทลงโทษสูง คือ ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และถ้ากระทำผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 20,000 บาท ไปตลอดในระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน------------------------------
เรื่องโดย : สิริลักษณ์ พรมมาโอน
ภาพโดย : อินเทอเนต
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/CpdEx
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:10 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน