ธุรกิจ

ไทยรุ่ง ร่วมปล่อยขบวนคาราวาน รถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน


เชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัตราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มราชอาณาจักร ภูฏาน ประจำประเทศไทย เจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา แก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านการตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ ไทย-ภูฏาน กิจกรรมคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน ภายใต้แนวคิด Connecting People of Two Kingdoms by Land เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 30 ปี ไทย-ภูฎาน และวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของไทย-ภูฏานในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การค้า โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ

คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ ไทย-ภูฏาน ระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2562 ผ่านเมืองต่างๆ ดังนี้ กรุงเทพฯ-อำภอแม่สอด จังหวัดตาก เมืองตองอู-เมืองโมนยวา-เมืองตามู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมืองโกหิมา-เมืองกูวาฮาติ สาธารณรัฐอินเดีย เมืองพันท์โชลลิง-เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7gGhu
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 20:11 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน