ธุรกิจ

3เอ็ม ประเทศไทยฯ ร่วมอุปการะเด็กและบริจาคเงินสนับสนุน โครงการคลังอาหารในโรงเรียนแก่มูลนิธิ ซี.ซี. เอฟ


3เอ็ม ประเทศไทยฯ นำโดย นภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท (คนที่ 2 จากซ้าย) ร่วมมอบเงินจำนวน 1,116,995 บาท แก่มูลนิธิ ซี.ซี. เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่ออุปการะเด็ก 50 คน ต่อเนื่องเป็นที่ปี 14 พร้อมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการคลังอาหารในโรงเรียน (Sufficiency Food Security Project) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรขนาดย่อมในโรงเรียนที่ขาดแคลนอาหารทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้เด็กๆ กว่า 4,400 คนจาก 21 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรม อาทิ ปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ด เลี้ยงปลาและไก่พันธุ์ไข่เพื่อเป็นวัตถุดิบทำอาหารในโรงเรียน และเสริมสร้างรายได้จากการขายผลผลิต ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/TrhqA
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน