สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

ประกาศผล “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43”


“งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43” จัดโดย สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “สุนทรียลักษณ์ จากอากาศพลศาสตร์-Aerodynamically Derived Aesthetics” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค และสเปลล์ ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2562 ได้รับความสนใจจากนักสะสมรถโบราณส่งรถเข้าประกวดจำนวนมาก ซึ่งผลการตัดสินในประเภทต่างๆ มีดังนี้

ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ (รถที่ผลิตจนถึงปี 1904) ไม่มีรถเข้าประกวด

ประเภทรถรุ่นผ่านศึก (คศ.1905-1918) ไม่มีรถเข้าประกวด

ประเภทรถโบราณ (คศ. 1919-1930)

รถผโบราณ 19_190614_0038

รางวัลที่ 1 ได้แก่ Austin Seven 1929 ฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์

 

รถผโบราณ 19_190614_0040

รางวัลที่ 2 ได้แก่ Austin Seven 1927 อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

 

รถผโบราณ 19_190614_0023

รางวัลที่ 3 ได้แก่ Graham Paige 1927 สุชัญญ์ญา โศภางค์ ณ อยุธยา

 

ประเภทรถก่อนสงคราม (คศ. 1931-1945)

รถผโบราณ 19_190614_0029

รางวัลที่ 1 ได้แก่ MG TB 1939 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

 

รถผโบราณ 19_190614_0031

รางวัลที่ 2 ได้แก่ MG VA 1937 อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

 

รถผโบราณ 19_190614_0041

รางวัลที่ 3 ได้แก่ Austin 7 Open Road Tourer 1935 นารา รัษฐปานะ

 

ประเภทรถหลังสงคราม (คศ. 1946-1960)

รถผโบราณ 19_190614_0009

รางวัลที่ 1 ได้แก่ Jaguar XK120 OTS 1949 อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

 

รถผโบราณ 19_190614_0027

รางวัลที่ 2 ได้แก่ MG YA 1947 วิรุฬห์/ฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์

 

รถผโบราณ 19_190614_0013

รางวัลที่ 3 ได้แก่ Sunbeam Talbot 90 Convertible Coupe 1952 Ton Hillebrand

 

ประเภทรถคลาสสิค (คศ. 1961-1970)

รถผโบราณ 19_190614_0035

รางวัลที่ 1 ได้แก่ Mercedes-Benz 600 Pullman 1970 วีรวิชช์ ชาติวิวัฒน์พรชัย

 

รถผโบราณ 19_190614_0014

รางวัลที่ 2 ได้แก่ Mercedes-Benz 280SE W111 Coupe 1969 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง

 

รถผโบราณ 19_190614_0017

รางวัลที่ 3 ได้แก่ Mercedes-Benz 220s Fintail 1963 วิไล ชัยนาม

 

ประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย (คศ. 1971-ปัจจุบัน ย้อนหลัง 30 ปี)

รถผโบราณ 19_190614_0012

รางวัลที่ 1 ได้แก่ Alfa Romeo Spider 2000 1972 ชวลิต อันตรวงศ์

 

รถผโบราณ 19_190614_0043

รางวัลที่ 2 ได้แก่ Mercedes-Benz 600 1981 ปราสาททองโอสถ

 

32368

รางวัลที่ 3 ได้แก่ Porsche 914 1973 ณพวัฒน์ ดิษยะศริน

 

ประเภทรถจำลอง ดัดแปลง ประดิษฐ์พิเศษ

รถผโบราณ 19_190614_0028

รางวัลที่ 1 ได้แก่ MG MGA Le Mans 1959 ชณัฐ ภัคเวโรจน์

 

รถผโบราณ 19_190614_0018

รางวัลที่ 2 ได้แก่ VW beetle 911-looked พิพัฒน์ แจ่มจรัสอโณทัย

 

รถผโบราณ 19_190614_0033

รางวัลที่ 3 ได้แก่ Fiat 1100E Truck 1950 ศาสตรา โสลัดดา

 

ประเภทรถโฟล์คสวาเกน

รถผโบราณ 19_190614_0005

รางวัลที่ 1 ได้แก่ VW Type 2 Samba 23 1962 กฤติกร ไทยแหลมทอง

 

รถผโบราณ 19_190614_0020

รางวัลที่ 2 ได้แก่ VW Type 14 Karmann Ghia 1958 อัครพัจน์ ตั้งตรงจิตร

 

รถผโบราณ 19_190614_0008

รางวัลที่ 3 ได้แก่ VW Beetle 1959 ณัฏฐ์ อ่อนประไพ

 

ประเภทรถอเมริกัน

รถผโบราณ 19_190614_0036

รางวัลที่ 1 ได้แก่ Ford Mustang 1967 วสันต์ สังฆะ

 

32365

รางวัลที่ 2 ได้แก่ Lincoln Continental 1963 Jerry Felin

 

32366

รางวัลที่ 3 ได้แก่ Chevrolet Corvette 427 1980 Dr.Dean Gillard

 

รถบูรณะใหม่ยอดเยี่ยม ได้แก่ Ford Mustang 1967 วสันต์ สังฆะ

รถผโบราณ 19_190614_0036

 

เจ้าของรถที่มีความพยายามยอดเยี่ยม ได้แก่ Graham Paige 1927 สุชัญญ์ญา โศภางค์ ณ อยุธยา

รถผโบราณ 19_190614_0023

 

รถสภาพเดิมยอดเยี่ยม ได้แก่ Lancia Aprilia 1937 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

รถผโบราณ 19_190614_0021

 

รถที่มีคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ Jaguar XK120 OTS 1949 อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

รถผโบราณ 19_190614_0009

 

ประเภทรถแจกวาร์ และเดมเลอร์ ไม่มีรถได้รับรางวัล

ประเภทรถมีนี ไม่มีรถได้รับรางวัล

 

รางวัลราชินีแห่งความสง่างาม (กงกูรส์ เดเลอกองศ์) ได้แก่ จริยา รัษฐปานะ

S__44924930------------------------------
เรื่องโดย : สิริลักษณ์ พรมมาโอน
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Btsq8
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:45 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน