บทความ

ประกาศผล “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43”


“งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43” จัดโดย สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “สุนทรียลักษณ์ จากอากาศพลศาสตร์-Aerodynamically Derived Aesthetics” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค และสเปลล์ ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2562 ได้รับความสนใจจากนักสะสมรถโบราณส่งรถเข้าประกวดจำนวนมาก ซึ่งผลการตัดสินในประเภทต่างๆ มีดังนี้

ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ (รถที่ผลิตจนถึงปี 1904) ไม่มีรถเข้าประกวด

ประเภทรถรุ่นผ่านศึก (คศ.1905-1918) ไม่มีรถเข้าประกวด

ประเภทรถโบราณ (คศ. 1919-1930)

รถผโบราณ 19_190614_0038

รางวัลที่ 1 ได้แก่ Austin Seven 1929 ฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์

 

รถผโบราณ 19_190614_0040

รางวัลที่ 2 ได้แก่ Austin Seven 1927 อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

 

รถผโบราณ 19_190614_0023

รางวัลที่ 3 ได้แก่ Graham Paige 1927 สุชัญญ์ญา โศภางค์ ณ อยุธยา

 

ประเภทรถก่อนสงคราม (คศ. 1931-1945)

รถผโบราณ 19_190614_0029

รางวัลที่ 1 ได้แก่ MG TB 1939 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

 

รถผโบราณ 19_190614_0031

รางวัลที่ 2 ได้แก่ MG VA 1937 อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

 

รถผโบราณ 19_190614_0041

รางวัลที่ 3 ได้แก่ Austin 7 Open Road Tourer 1935 นารา รัษฐปานะ

 

ประเภทรถหลังสงคราม (คศ. 1946-1960)

รถผโบราณ 19_190614_0009

รางวัลที่ 1 ได้แก่ Jaguar XK120 OTS 1949 อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

 

รถผโบราณ 19_190614_0027

รางวัลที่ 2 ได้แก่ MG YA 1947 วิรุฬห์/ฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์

 

รถผโบราณ 19_190614_0013

รางวัลที่ 3 ได้แก่ Sunbeam Talbot 90 Convertible Coupe 1952 Ton Hillebrand

 

ประเภทรถคลาสสิค (คศ. 1961-1970)

รถผโบราณ 19_190614_0035

รางวัลที่ 1 ได้แก่ Mercedes-Benz 600 Pullman 1970 วีรวิชช์ ชาติวิวัฒน์พรชัย

 

รถผโบราณ 19_190614_0014

รางวัลที่ 2 ได้แก่ Mercedes-Benz 280SE W111 Coupe 1969 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง

 

รถผโบราณ 19_190614_0017

รางวัลที่ 3 ได้แก่ Mercedes-Benz 220s Fintail 1963 วิไล ชัยนาม

 

ประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย (คศ. 1971-ปัจจุบัน ย้อนหลัง 30 ปี)

รถผโบราณ 19_190614_0012

รางวัลที่ 1 ได้แก่ Alfa Romeo Spider 2000 1972 ชวลิต อันตรวงศ์

 

รถผโบราณ 19_190614_0043

รางวัลที่ 2 ได้แก่ Mercedes-Benz 600 1981 ปราสาททองโอสถ

 

32368

รางวัลที่ 3 ได้แก่ Porsche 914 1973 ณพวัฒน์ ดิษยะศริน

 

ประเภทรถจำลอง ดัดแปลง ประดิษฐ์พิเศษ

รถผโบราณ 19_190614_0028

รางวัลที่ 1 ได้แก่ MG MGA Le Mans 1959 ชณัฐ ภัคเวโรจน์

 

รถผโบราณ 19_190614_0018

รางวัลที่ 2 ได้แก่ VW beetle 911-looked พิพัฒน์ แจ่มจรัสอโณทัย

 

รถผโบราณ 19_190614_0033

รางวัลที่ 3 ได้แก่ Fiat 1100E Truck 1950 ศาสตรา โสลัดดา

 

ประเภทรถโฟล์คสวาเกน

รถผโบราณ 19_190614_0005

รางวัลที่ 1 ได้แก่ VW Type 2 Samba 23 1962 กฤติกร ไทยแหลมทอง

 

รถผโบราณ 19_190614_0020

รางวัลที่ 2 ได้แก่ VW Type 14 Karmann Ghia 1958 อัครพัจน์ ตั้งตรงจิตร

 

รถผโบราณ 19_190614_0008

รางวัลที่ 3 ได้แก่ VW Beetle 1959 ณัฏฐ์ อ่อนประไพ

 

ประเภทรถอเมริกัน

รถผโบราณ 19_190614_0036

รางวัลที่ 1 ได้แก่ Ford Mustang 1967 วสันต์ สังฆะ

 

32365

รางวัลที่ 2 ได้แก่ Lincoln Continental 1963 Jerry Felin

 

32366

รางวัลที่ 3 ได้แก่ Chevrolet Corvette 427 1980 Dr.Dean Gillard

 

รถบูรณะใหม่ยอดเยี่ยม ได้แก่ Ford Mustang 1967 วสันต์ สังฆะ

รถผโบราณ 19_190614_0036

 

เจ้าของรถที่มีความพยายามยอดเยี่ยม ได้แก่ Graham Paige 1927 สุชัญญ์ญา โศภางค์ ณ อยุธยา

รถผโบราณ 19_190614_0023

 

รถสภาพเดิมยอดเยี่ยม ได้แก่ Lancia Aprilia 1937 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

รถผโบราณ 19_190614_0021

 

รถที่มีคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ Jaguar XK120 OTS 1949 อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

รถผโบราณ 19_190614_0009

 

ประเภทรถแจกวาร์ และเดมเลอร์ ไม่มีรถได้รับรางวัล

ประเภทรถมีนี ไม่มีรถได้รับรางวัล

 

รางวัลราชินีแห่งความสง่างาม (กงกูรส์ เดเลอกองศ์) ได้แก่ จริยา รัษฐปานะ

S__44924930------------------------------
เรื่องโดย : สิริลักษณ์ พรมมาโอน
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Btsq8
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:45 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th