ธุรกิจ

3เอ็ม ประเทศไทยฯ เปิดพอร์ทนวัตกรรมรักษ์โลก ลดมลภาวะทางอากาศ ขานรับวันสิ่งแวดล้อมโลก


 

Beat Air Pollution เป็นหัวข้อหลักที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2562 โดยมีจีนเป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “We can’t stop breathing, but we can do something about the quality of air that we breathe” หรือ “ในเมื่อเราไม่สามารถหยุดหายใจได้ เราก็ทำบางอย่างเพื่อพัฒนาคุณภาพอากาศที่เราหายใจกันดีกว่า” โดยให้ความสำคัญในเรื่องการลดมลภาวะทางอากาศด้วยการใช้พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

3M ผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น ยังคงตอกย้ำนโยบายและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำวิทยาศาสตร์มาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโลก โดยมุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (Science for Circular) ออกแบบโซลูชันที่ใช้วัสดุน้อยลง และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า วิทยาศาสตร์เพื่อสภาพภูมิอากาศ (Science for Climate) นวัตกรรมที่ช่วยลดแกสคาร์บอนไดออกไซด์ จากโรงงานอุตสาหกรรม เร่งแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกและปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน (Science for Community) โดยสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนร่วมพัฒนาสังคมผ่านการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้

 

นภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “จากข้อมูลสหประชาชาติเรื่องสภาวะทางอากาศพบว่า 92 % ของคนทั่วโลกหายใจรับอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษ หรือตีค่าเฉลี่ยออกมาถึง 9 ใน 10 คน สาเหตุของมลพิษพวกนี้มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในอาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม การเดินทางคมนาคม การเกษตร และการกำจัดของเสียต่างๆ 3M เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้ประกาศพันธสัญญาข้อตกลงด้านความยั่งยืนในการออกผลิตภัณฑ์ของ 3M ตั้งแต่ต้นทางการผลิตในการเลือกวัสดุ ที่ต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือลดขยะและของเสีย ลดการใช้พลังงาน หรือผลกระทบด้านอากาศ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง รวมถึงมีการใช้พลังงานทดแทน 100 % ที่สำนักงานใหญ่ 3M ในสหรัฐอเมริกาด้วย”

 

นอกจากนี้ 3M ยังได้พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การลดมลภาวะทางอากาศให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles)  โดยร่วมผลิตส่วนประกอบแบทเตอรีรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีจากหลากหลายพแลทฟอร์ม อาทิ  3M™ Novec™ เทคโนโลยีของเหลวที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมความร้อนและให้ความเย็นกับอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์และแบทเตอรี, 3M™ E-A-R™ วัสดุกันกระแทก ที่ช่วยยืดอายุแบทเตอรีโดยป้องกันการสั่นสะเทือนจากโครงสร้าง, เทปกาวยึดติดส่วนประกอบที่มีแรงยึดติดสูงทนต่อสภาวะความร้อนได้ดี รวมถึงวัสดุที่ช่วยให้น้ำหนักเบา ช่วยให้ระยะการขับขี่ยาวนานขึ้น และวัสดุฉนวนของ 3M ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของแบทเตอรี

 

“ในส่วนของ 3เอ็ม ประเทศไทยฯ เรายังได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศให้กับลูกค้าด้วยเช่นกัน อาทิ กาวที่ใช้ในงานก่อสร้าง 3M ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดสาร VOC หรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (Volatile Organic Compounds) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรายังมีการควบคุมและวัดผลการปล่อยสาร VOC จากกระบวนการผลิตของ 3M อีกด้วย นอกจากนี้ ในการป้องกันมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 3M ได้เสนอผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองหรือมลพิษให้แก่คนทำงานในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง รวมถึงหน้ากาก แผ่นกรองอากาศ และเครื่องฟอกอากาศที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปด้วยเช่นกัน” นภาพร กล่าวเสริม

 

รายงานผลของการควบคุมมลภาวะทางอากาศของ 3M โกลบอล พบว่าจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้น โดยเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนอยู่ที่ 26.8 % สูงเกินเป้าที่ตั้งไว้ถึง 25 % และลดการปล่อยของเสียลง 63.7 % ซึ่งมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ถึง 50 %  ตลอดจนลดการปล่อยcกlคาร์บอนไดออกไซด์ลงมากกว่า 40 ล้านตัน------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/TPU5r
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน