บทความ

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าขยายการให้บริการ “เลื่อนล้อต่อภาษี”


กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าขยายการให้บริการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ใน 65 จังหวัด ตั้งเป้าครอบคลุมสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในปี 2562 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการประชาชน อำนวยความสะดวกให้บริการชำระภาษีรถโดยไม่ต้องลงจากรถ

พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านทะเบียนและภาษีรถ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยในปี 2562 กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรับชำระภาษีรถผ่านช่องทางการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) เพื่อการขยายการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดจำนวน 64 แห่งที่ยังไม่มีบริการ และเพิ่มช่องบริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจำนวน 1 ช่องบริการ จากเดิมมีให้บริการจำนวน 17 แห่ง (ส่วนกลาง ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จำนวน 5 แห่ง และส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี ระยอง ตราด สระบุรี) ปัจจุบันเปิดให้บริการเพิ่มเติมแล้วจำนวน 34 แห่ง และอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน 31 แห่ง โดยจะสามารถเปิดให้บริการครบทุกแห่งภายในเดือนกันยายน 2562 นี้

ทั้งนี้ บริการผ่านช่องทางเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) เป็นบริการทางเลือกสำหรับประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีให้มีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถและไม่ต้องลงจากรถ สามารถขับรถเข้าไปในช่องเลื่อนล้อแล้วชำระภาษีได้ทันทีแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one stop service) โดยจะให้บริการรับชำระภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 2522 ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ), รถจักรยานยนต์ และรถที่ใช้แกส LPG หรือ CNG เป็นเชื้อเพลิง โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน และไม่จำกัดพื้นที่ไม่ว่ารถนั้นจะจดทะเบียนที่จังหวัดใดก็ตาม หากเตรียมเอกสารครบถ้วน ใช้ระยะเวลาดำเนินการเริ่มนับตั้งแต่รับคำขอ ไม่เกิน 2 นาที/คัน ไม่รวมระยะเวลาคอย

นอกจากนี้ บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเลือกใช้บริการชำระภาษีรถผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามความต้องการ อาทิ บริการที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้า ชอพให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 14 แห่ง และห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการในส่วนภูมิภาคอีก 50 แห่ง ศูนย์บริการร่วม G-point (เซนทรัลเวิร์ลด์, เซนทรัล ศาลายา, เซนทรัล เวสต์เกต) ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน และร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิศ ร้านสะดวกซื้อเซเวนอีเลเวนบริการ 24 ชั่วโมง ที่ทำการไปรษณีย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) หรือบริการผ่านเวบไซท์ https://eservice.dlt.go.th/ รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้ทางไปรษณีย์ กรมการขนส่งทางบกยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/2XHRo
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
20 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
679,000
2.
1,079,000
4.
1,269,000
5.
765,000
6.
640,000
7.
1,475,000
8.
14,790,000
9.
1,180,000
10.
970,000
11.
22,500,000
12.
5,499,000
13.
2,490,000
14.
5,099,000
15.
8,999,000
18.
5,260,000
19.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th