ธุรกิจ

“สำนักงาน กปร.” ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ


สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมกับโรงเรียน “Spirit 4×4” เพิ่มทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน ล้อ ที่ถูกต้อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ พาผู้แทนพระองค์ไปตรวจงานตามโครงการพระราชดำริในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย

สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ (Spirit of the 4xDriving Schoolเผยว่า โรงเรียนฯ ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ฝึกอบรมผู้สนใจการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ อย่างถูกวิธีไปแล้วกว่า 130 รุ่น และเมื่อวันที่ 3031 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 13 ท่าน เข้ารับการฝึกอบรมการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อขั้นพื้นฐาน (Basic Part Time) ณ สนาม Spirit Adventure Ground จังหวัดนครนายก

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Part Time อย่างถูกต้องทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในสนามจำลอง 15 สถานี และสนามจริง โดยมีครูฝึกมากประสบการณ์ดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกวิธี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ spirit4x4.imc.co.th หรือ facebook.com/Spirit4x4 และโทรศัพท์ 0 – 2641 -8 444 ต่อ 404 – 405

###------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/2fSrn
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน