ธุรกิจ

โพร์เช มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


Stephan Hartmann เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแผนกการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของ โพร์เช กล่าวว่า การบริหารจัดการระบบกำเนิดความร้อนและพลังงานภายในองค์กร โพร์เช เริ่มใช้งานเครื่องกำเนิดพลังงาน ระบบใหม่ล่าสุดที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนได้ในเวลาเดียวกัน ในสายการผลิตของโรงงาน Stuttgart-Zuffenhausen โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากการเผาผลาญพลังงานพร้อมทั้ง เดินหน้าเต็มกำลังเข้าใกล้เป้าหมายเพื่อการเป็นสถานประกอบการที่ปราศจากกาซคาร์บอนไดออกไซด์ ในส่วนสายการผลิต โพร์เช ไทย์คาน (Porsche Taycan) รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบคันแรกที่จะถูกสร้างขึ้นในโรงงาน Zuffenhausen สถานที่ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เมื่อเดินเครื่องกำเนิดความร้อนและพลังงานแบบใหม่ในโรงงานดังกล่าว เครื่องจักรแต่ละตัวสามารถผลิตพลังงานได้ประมาณ 2 เมกะวัตต์ โดยทำงานด้วยเชื้อเพลิงแกสชีวภาพและสิ่งปฏิกูลจากสารอินทรีย์ หรือขยะชีวภาพ

ในทางตรงกันข้ามกับเครื่องกำเนิดพลังงานแบบดั้งเดิม ระบบ Cogeneration จะทำหน้าที่ผลิตความร้อนและพลังงาน ในลักษณะคู่ขนาน ระบบดังกล่าวจะไม่ปลดปล่อยความร้อนที่เกิดจากส่วนของกระบวนการผลิตพลังงานออกสู่สิ่งแวดล้อม แต่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการเพิ่มอุณหภูมิ ประสิทธิภาพการทำงานจะยิ่งสูงขึ้นเมื่อกระบวนการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นในอาณาบริเวณที่ใกล้เคียงกัน อาทิ ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในส่วนงานสี บนพื้นที่สำหรับการจุ่มชิ้นส่วนตัวถังลงในอ่างบรรจุสารกันสนิมและบนพื้นที่อบแห้งชิ้นงาน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ในขณะที่ขั้นตอนการสร้างพลังงานความร้อนเข้าสู่สภาวะเสถียร ประมาณ 90 % ของความร้อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าวจะได้รับการนำไปเพิ่มอุณหภูมิให้แก่น้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ภายในสำนักงาน และอาคารอื่นๆ ภายในโรงงาน โพร์เช Zuffenhausen ซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อยู่เกือบ 12,000 ชีวิต ระบบ Cogeneration แบบใหม่นี้ สามารถให้ประสิทธิภาพการผลิต พลังงานสูงสุดมากกว่า 83 %

ระบบ Cogeneration แบบใหม่ จะถูกนำมาใช้เพื่อผลิตความร้อนและพลังงานแทนที่เครื่องกำเนิดพลังงานเดิมในสายการผลิต สำหรับ โพร์เช ซึ่งติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้เชื้อเพลิงจากแกสธรรมชาติไว้ 2 เครื่องในปัจจุบัน ระบบใหม่นี้สามารถปรับใช้เชื้อเพลิงแกสชีวภาพ เพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกัน สำนักงานใหญ่ของ โพร์เช ในชตุทท์การ์ท กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับใช้พลังงานชีวภาพที่ได้จากสิ่งปฏิกูลของแหล่งชุมชนในตัวเมือง โดยความร่วมมือของคณะกรรมาธิการบริหาร City of Stuttgart Commissions ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2021

Albrecht Reimold สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ผู้กำกับดูแลส่วนงานการผลิตและลอจิสติคส์ของ โพร์เช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การริเริ่มใช้ระบบผลิตพลังงานใหม่ Cogeneration ของ โพร์เช ในโรงงาน Zuffenhausen นั้นถูกดำเนินการเคียงข้างไปกับการพัฒนาสายการผลิต ไทย์คาน (Taycan) รถสปอร์ทพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบคันแรกจาก โพร์เช ยนตรกรรมสมรรถนะสูง 4 ประตู ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จะได้รับการเผยโฉมอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2019 และถือกำเนิดขึ้นจากสายการผลิตในโรงงาน Zuffenhausen โดยปราศจากแกสคาร์บอนไดออกไซด์ จุดมุ่งหมายของเรา ไม่ได้มีเพียงแค่การผลิตรถยนต์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่ก่อให้เกิดแกสคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น แต่เรายังต้องการความมั่นใจว่าจะไม่ละทิ้งร่องรอยอื่นใดที่อาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศโดยรวม ท้ายที่สุด วิสัยทัศน์ที่เราจะต้องตอบโจทย์จนสำเร็จลุล่วง คือ zero-impact factory หรือโรงงานไร้มลพิษ ระบบผลิตพลังงานแบบใหม่ Cogeneration คือ ก้าวย่างที่มีความหมายและสำคัญยิ่งต่อทิศทางอันถูกต้องที่เราจะเดินหน้าไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ALrGR
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน