สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

เอาจริง !?! ไม่จ่ายค่าปรับต่อทะเบียนไม่ได้


เริ่ม 1 ตค. 62 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) แถลงความคืบหน้าการเชื่อมโยงระบบใบสั่งจราจร (PMT) หลังจากได้มีการทดสอบเชื่อมระบบอายัดทะเบียนรถที่ยังคงชำระค่าปรับจราจร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

จันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอีเลคทรอนิคส์แบบออนไลน์ เพื่อให้ทั้ง 2 หน่วยงานสามารถตรวจสอบการกระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป หากมีใบสั่งค่าปรับค้างชำระจะต้องชำระค่าปรับให้เรียบร้อย พร้อมกับการชำระภาษีประจำปี แต่หากยังไม่ชำระค่าปรับสามารถชำระภาษีรถได้ แต่จะได้ใบแทนเพื่อใช้แทนเครื่องหมายการเสียภาษีภายใน 30 วัน เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับใบสั่งให้เรียบร้อย

พลตท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า การบังคับดังกล่าวเป็นไปการดำเนินการตาม พรบ. การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขโดยคำสั่ง คสช. ที่ 14/2560 ระบุในมาตรา 141/1 ให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย กรณีผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถได้รับใบสั่ง ต้องชำระค่าปรับตามกฎหมาย กรณีไม่ชำระค่าปรับ และมาต่อภาษีประจำปีจะได้รับใบชั่วคราว ซึ่งให้ดำเนินการชำระค่าปรับจราจร หรืออุทธรณ์ เรื่องใบสั่งตามขั้นตอนภายใน 30 วัน หากยังไม่ไปดำเนินการจะส่งผลให้การใช้รถไม่ติดแสดงเครื่องหมายการเสียภาษี จะต้องโดนคดีซ้ำเพิ่มอีกข้อหาไม่ติดเครื่องหมายเสียภาษีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

โดยเมื่อเจ้าของรถมาดำเนินการชำระภาษีรถประจำปี ระบบจะตรวจสอบและดำเนินการตามในกรณีต่างๆ ดังนี้

กรณีผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่ไม่ได้กระทำผิดและไม่มีใบสั่งตามกฎหมายจราจร เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถประจำปี พร้อมรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ป้ายสี่เหลี่ยมสำหรับติดกระจกรถ) ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และทุกช่องทางตามปกติเช่นเดิม หรือผู้ขับขี่ หรือเจ้าของรถคันใดมีใบสั่ง แต่ได้ชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถชำระภาษีรถประจำปี พร้อมรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีได้ทุกช่องทางตามปกติเช่นกัน

ส่วนกรณีที่มีใบสั่งแต่ยังไม่ได้ชำระค่าปรับ เมื่อถึงคราวชำระภาษีประจำปี มีความประสงค์จะชำระค่าปรับในคราวเดียวกันเลย สามารถชำระค่าปรับพร้อมชำระภาษีรถประจำปีในคราวเดียวกันได้ โดยกรมขนส่งทางบกจะดำเนินการบันทึกข้อมูลซึ่งเชื่อมโยงกับระบบใบสั่งจราจร ทำให้มีผลเช่นเดียวกับการไปชำระค่าปรับกับพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ขับขี่จะได้รับป้ายสี่เหลี่ยมตามปกติ

หากผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันที่มีใบสั่ง แต่ยังไม่พร้อมชำระค่าปรับในคราวเดียวกัน กรมการขนส่งทางบกยังคงอำนวยความสะดวกให้สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ แต่จะได้รับหลักฐานแสดงการเสียภาษีประจำปีชั่วคราว ซึ่งมีอายุ 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนออกให้เท่านั้น เมื่อชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถนำหลักฐานใบเสร็จการชำระค่าปรับมาแสดง เพื่อรับเครื่องหมายเสียภาษีฉบับจริงได้ในภายหลัง

กรณีที่ชำระภาษีประจำปีแล้ว แต่ไม่ชำระค่าปรับให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่กำหนด เป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะแจ้งนายทะเบียน กรมการขนส่งทางบก ให้งดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้น เจ้าของรถจะไม่ได้รับป้ายสี่เหลี่ยม และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 ------------------------------
เรื่องโดย : สิริลักษณ์ พรมมาโอน
ภาพโดย : สิริลักษณ์ พรมมาโอน
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VUzJy
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:16 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
3 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.2-1.6 ล้าน
2.
4.9-6.2 แสน
3.
3.2-5.2 ล้าน
4.
6.7-10.8 ล้าน
5.
5.2 ล้าน
6.
3.2-5.8 ล้าน
7.
3.3-7.6 ล้าน
8.
6.9 ล้าน
9.
0.8-1.0 ล้าน
10.
7.0-8.8 แสน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน