ธุรกิจ

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส รายงานผลประกอบการปีงบประมาณ 2561


มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน ประกาศผลประกอบการปีงบประมาณ 2561 ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
และเปิดเผยการคาดการณ์แนวโน้มในปีงบประมาณ 2562 ที่จะสิ้นสุดลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

1. สรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา มิตซูบิชิ มอเตอร์ส มียอดจำหน่ายสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน โดยมีรายได้จากการขายรวม 2.5146 ล้านล้านเยน (ประมาณ 725,000 ล้านบาท) และมีผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 111,800 ล้านเยน (ประมาณ 32,000 ล้านบาท) จาก 98,200 ล้านเยน (ประมาณ 28,000 ล้านบาท) ในปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นอัตราผลกำไรร้อยละ 4.4
2. ยอดจำหน่ายรวมของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ทั่วโลก มิตซูบิชิ มอเตอร์ส มียอดจำหน่ายรวมจากทุกประเทศในปีงบประมาณ 2561
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,244,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า

สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยอดจำหน่ายของ มิตซูบิชิ เอกซ์แพนเดอร์ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้าถึงร้อยละ 17 เป็นจำนวนรวม 318,000 คัน จากการจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้ทำเปิดตัวและจำหน่ายเป็นที่แรก รวมถึงประเทศ ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ในประเทศญี่ปุ่นยอดจำหน่ายของ มิตซูบิชิ เอคลิพส์ ครอสส์ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี และมิตซูบิชิ เดลีคา ดี:5 ต่างมีส่วนสนับสนุนให้ยอดจำหน่ายเติบโตขึ้นร้อยละ 7 เป็นจำนวนรวม 105,000 คัน พร้อมกันนี้ยังเป็นการรักษาแนวโน้มการฟื้นฟูความต้องการต่อรถยนต์ มิตซูบิชิ รุ่นต่างๆ นอกจากนี้ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2561 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ยังได้ทำการเปิดตัวรถเคคาร์รุ่นใหม่ ได้แก่ มิตซูบิชิ อีเค แวกอน และมิตซูบิชิ อีเค ครอสส์ อีกด้วย
ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ยังมียอดจำหน่ายที่เติบโตเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นตลาดหลัก ภูมิภาคโอเชียเนีย รวมถึงตลาดที่มีความสำคัญอย่าง อเมริกาเหนือ ประเทศจีน และภูมิภาคอื่นๆ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จึงสามารถสร้างยอดจำหน่ายได้เป็นไปตามการคาดการณ์ยอดจำหน่ายรวมที่ได้ประกาศไว้เมื่อต้นปีงบประมาณ 2561
3. การคาดการณ์ทางการเงินรวมในปีงบประมาณ 2562 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน คาดการณ์ยอดจำหน่ายทั่วโลกปีงบประมาณ 2562 ว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 ด้วยยอดหน่ายรวมที่ 1,305,000 คัน

ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส มุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายจากการเพิ่มมูลค่าบแรนด์ และสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้แก่เครือข่ายการจำหน่าย ควบคู่กับการขยายการขาย มิตซูบิชิ เอกซ์แพนเดอร์ ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดียิ่ง รวมถึงการเพิ่มยอดจำหน่าย มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี และมิตซูบิชิ เอคลิพส์ ครอสส์ ซึ่งเป็นรุ่นที่สะท้อนศักยภาพอันแข็งแกร่งของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน ได้คาดการณ์แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ 2562 ว่าจะมีรายได้จากการขายรวมเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ด้วยมูลค่ายอดจำหน่ายรวมที่ 2.58 ล้านล้านเยน (ประมาณ 744,000 ล้านบาท) โดยจะยังคงมุ่งเน้นที่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน แม้อยู่ภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวนมากขึ้นก็ตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายผลกำไรจากการดำเนินงานที่ 90,000 ล้านเยน (ประมาณ 26,000 ล้านบาท) และเป้าหมายผลกำไรสุทธิที่ 65,000 ล้านเยน (ประมาณ 19,000 ล้านบาท)
เกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคต เนื้อหาจากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ซึ่งมีพื้นฐานจากการตัดสินและการประมาณการจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การคาดการณ์ดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่อปัจจัยในด้านต่างๆ
ที่อาจส่งผลให้ผลการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากเนื้อหาการคาดการณ์ของบริษัทฯ โดยปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส รวมถึงแนวโน้มตลาดและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
ปัจจัยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนไม่จำกัดเฉพาะปัจจัยที่อ้างถึงนี้ ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์พอเรชัน ไม่มีภาระผูกพันต่อการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจทำการลงทุนใน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส กรุณาตัดสินใจลงทุนโดยตระหนักว่าท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตัวเองโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส หรือบุคคลใดๆ ไม่มีภาระผูกพันต่อความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาการลงทุนที่อ้างอิงจากข้อมูลที่แสดงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DKEIG
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
28 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.1-1.5 ล้าน
2.
1.3 ล้าน
3.
4.5-4.7 ล้าน
4.
3.5-4.3 ล้าน
5.
2.4 ล้าน
6.
2.6 ล้าน
7.
6.3-17.8 ล้าน
8.
6.5-18.2 ล้าน
9.
19.2-22.1 ล้าน
10.
18.0-20.9 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน