ธุรกิจ

สอท. เผยจำนวนการผลิต ยอดขายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนเมษายน 2562


925242C1-16B6-4B73-A45F-00E0B6353371

 

 

สรุพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนเมษายน 2562 ดังต่อไปนี้

การผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2562 ทั้งสิ้น 150,242 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 11.47 จากการผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.37 และผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.99, 18.74 ตามลำดับ แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 24.43 เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันทำงานน้อย

– รถยนต์นั่ง ผลิตได้ 61,146 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 9.35

– รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตันขึ้นไป ผลิตได้ 34 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 54.55

– รถบรรทุก ผลิตได้ทั้งหมด 89,062 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 12.97

– รถกระบะขนาด 1 ตัน ผลิตได้ 87,096 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 13.34

– รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน ผลิตได้ 1,966 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 1.31

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนเมษายน 2562 ผลิตได้ 75,169 คัน เท่ากับร้อยละ 50.03 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 2.82

– รถยนต์นั่ง ผลิตเพื่อส่งออก 26,718 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 7.25

– รถกระบะขนาด 1 ตัน ผลิตเพื่อส่งออก 48,451 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 9.37

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนเมษายน 2562 ผลิตได้ 75,073 คัน เท่ากับร้อยละ 49.97 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 21.73

– รถยนต์นั่ง ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 34,428 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 26.99

– รถกระบะขนาด 1 ตัน ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 38,645 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 18,74

รถจักรยานยนต์

เดือนเมษายน 2562 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ 169,306 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 5.75 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 135,386 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.91 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 33,920 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.13

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนเมษายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 86,076 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 8.7 ยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความต้องการของผู้บริโภคที่ยังคงเพิ่มขึ้น มีการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ในงานมอเตอร์โชว์ เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนที่ยังมีต่อเนื่อง นโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรจากภาครัฐ รวมถึงการท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังคงขยายตัว ยอดขายในประเทศลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 16.6 เนื่องจากจำนวนวันทำงานน้อยกว่า

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 120,405 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 1 และลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ร้อยละ 28.2

การส่งออก

รถยนต์

รถยนต์สำเร็จรูป เดือนเมษายน 2562 ส่งออกได้ 67,114 คัน ต่ำสุดในรอบ 24 เดือน เท่ากับร้อยละ 89.28 ของยอดการผลิตเพื่อส่งออก ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 7.52 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นออสเตรเลีย ซึ่งกลับมาเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกของปีนี้ และตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งยังคงเติบโตขึ้นจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น มีมูลค่าการส่งออก 35,545.33 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 3.02

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,719.74 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 15.46

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 14,462.35 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 12.19

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,933.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 22.79

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนเมษายน 2562 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 54,660.49 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 5.62

รถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์สำเร็จรูป เดือนเมษายน 2562 มีจำนวนส่งออก 59,011 คัน (CBU+CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 8.21 มีมูลค่า 4,377.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 14.48

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 207.40 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 37.78

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 102.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 10.69

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,687.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 10.3

 

26F1E560-B646-480E-94E4-2F3697F32B3B

 

รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ ในเดือนเมษายน 2562 ทั้งสิ้น 59,347.67 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 4.53------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/FLHtS
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:51 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
28 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.1-1.5 ล้าน
2.
1.3 ล้าน
3.
4.5-4.7 ล้าน
4.
3.5-4.3 ล้าน
5.
2.4 ล้าน
6.
2.6 ล้าน
7.
6.3-17.8 ล้าน
8.
6.5-18.2 ล้าน
9.
19.2-22.1 ล้าน
10.
18.0-20.9 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน