ธุรกิจ

บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด พร้อมรุกระบบ EVEN


บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด และ บริษัท อีวีลาว จำกัด ผู้ให้บริการติดตั้งระบบ EVEN (อีวีเอน) รุกขยายธุรกิจสู่ประเทศลาว “ฟอร์มูลา” สนทนากับ หม่อมหลวงรุ่งคุณ กิติยากร ประธานบอร์ด, อัญชลิต บูรณะนิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด และบริษัท อีวีลาว จำกัด

ฟอร์มูลา : จุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ?

อีวีเอน : เดิมทีเป็น บริษัท โชเซ่น เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งมาประมาณ 17 ปี ทำธุรกิจกล้องโรงงาน จนเมื่อ 4 ปีก่อน ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 จึงแตกไลน์ตั้ง บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจไอทีที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน ให้บริการระบบ EVEN (อีวีเอน) พร้อมติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า EVBOX

ระบบ EVEN คือ ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทย ร่วมกับเนเธอแลนด์ พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี OCPP ซึ่งสามารถใช้กับอุปกรณ์ชาร์จส่วนใหญ่ในโลก อีกทั้งยังสามารถสื่อสารกับรถพลังงานไฟฟ้าได้ จึงทำให้ควบคุมกำลังการจ่ายไฟได้อย่างเหมาะสมกับรถแต่ละคัน ช่วยรักษาอายุแบทเตอรีของรถ EV ได้ยาวนานเต็มประสิทธิภาพ ไม่เสื่อมก่อนกำหนดเวลา มีระบบ LOAD BALANCE สามารถจัดลำดับคิวการชาร์จไฟ เมื่อมีรถ EV หลายคันเข้ามาใช้บริการพร้อมกัน เพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าล่ม มีระบบป้องกันไฟกระชาก ไม่เป็นอันตรายทั้งสถานที่เเละรถ นอกจากนั้น EVEN ยังเป็นระบบเเห่งชาติที่มีความปลอดภัยสูงสุด (NATIONAL SECURTIY) ข้อมูลการใช้พลังงานต่าง ๆ จะอยู่ภายในประเทศเท่านั้น

ส่วนอีวีบอกซ์ คือ สินค้าที่ติดตั้งควบคู่กับระบบ อีวีเอน เป็นตัวควบคุมรถที่เข้ามาจอดชาร์จไฟ โดยคำนวณว่า รถ EV ที่เข้ามาจอดต้องการปริมาณไฟเท่าไร และสามารถคิดค่าบริการชาร์จไฟในแต่ละครั้งได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ อีวีเอน ของสถานีชาร์จรถไฟฟ้า อีวีบอกซ์ ให้แก่โรงแรมในเครือเซนทรา และหมู่บ้านในเครือเมเจอร์ และในอนาคตมีแผนที่จะขยายเข้าไปในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า คอนโดมีเนียม

ฟอร์มูลา : ระบบชาร์จรถไฟฟ้าแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันอย่างไร ?

อีวีเอน : ระบบชาร์จรถไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1. ที่แถมมากับรถ หมายความว่า สายชาร์จด้านหนึ่งเสียบที่รถ สายชาร์จอีกด้านหนึ่งเสียบที่ปลั๊กไฟบ้าน ซึ่งจะใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เพราะสายชาร์จที่แถมมากับรถสามารถชาร์จได้โหลดได้ แต่ปลั๊กไฟไม่สามารถรู้ว่าสายไฟรับโหลดได้มากน้อยเท่าไร ตัวอย่างรถพลักอิน-ไฮบริด ชาร์จไฟ เท่ากับแอร์ 30,000 บีทียู ถ้ารถพลังงานไฟฟ้าเท่ากับแอร์ 30,000 บีทียู 8 เครื่องเปิดพร้อมกัน ซึ่งแอร์ 30,000 บีทียู หากเสียบกับปลั๊กไฟบ้าน ต้องมีปัญหาอย่างแน่นอน ฉะนั้นไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

 1. โฮมชาร์เจอร์ บริษัทฯ มีจำหน่าย 2 ชนิด คือ 3.7 กิโลวัตต์ กับ 7.4 กิโลวัตต์ อีวีชาร์เจอร์ชนิดนี้นิยมใช้ที่ยุโรป เพราะติดตั้งง่าย เหมือนแอร์ ถ้าติดแอร์ได้ ก็ติดอีวีชาร์เจอร์ได้ 3. อีวีสมาร์ทชาร์เจอร์ 22 กิโลวัตต์ บริษัทฯ จะเปิดระบบซิมดีแทค โดย ซิม 1 ตัว จะใช้กับบริเวณที่มีชาร์เจอร์เรียงกันได้ประมาณ 15-20 ตัว ทำให้ระบบสมาร์ทมีการเก็บข้อมูล มีระบบ LOAD BALANCE ทุกอย่างสามารถรวบรวมเข้ามาใช้ในระบบองค์กร หรือระบบฟลีท ซึ่งในอนาคต รถ EV จะเข้ามาแทนที่รถที่ใช้น้ำมัน ในองค์กรก็จะสามารถกำหนดการจ่ายค่าไฟได้ และจะควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละครั้งได้ด้วยบัตร
 2. ควิคชาร์จ มีแบทเตอรี เมื่อรถจอดเปรียบเสมือนเอาถังน้ำจากถังหนึ่งไปอีกถึงหนึ่ง แต่ราคาสูง สายไฟรอบบริเวณต้องเปลี่ยนใหม่หมด อนาคตจะไม่ต้องเติมพลังงานที่สถานีบริการนั้น แต่ไปเติมที่ไหนก็ได้ 0-100 % ใช้เวลา 4 ชม. ตามความเป็นจริง เติมได้หลายรอบ ไม่จำเป็นต้องเต็ม เหมือนเติมมือถือ เติมแบบต่อเนื่อง เช่น ที่บ้าน ที่ทำงาน ร้านอาหาร

ฟอร์มูลา : บริษัท อีวีลาว จำกัด เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

อีวีเอน : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศไม่มีน้ำมัน นำเข้าน้ำมัน 100 % แต่มีเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียนเกินความต้องการ รวมถึงปัจจุบันแนวโน้มของรถพลังงานไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า-ลาว มหาชน หรือ EDL กับบริษัท อีวีลาว จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง โซเซ่น เอ็นเนอร์จี้ บริษัทด้านพลังงานสัญชาติไทย หลวงประเสริฐ คอนสตรัคชัน บริษัทก่อสร้างสัญชาติลาว ติดตั้งระบบ EVEN (อีวีเอน) ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นระบบแห่งชาติลาวที่มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อศึกษาการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV พร้อมทั้งสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อวางรากฐานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนเริ่มใช้จริงในอนาคต เริ่มต้นเก็บข้อมูลพฤติกรรมคนใช้รถ EV อาทิ เวลาที่ชาร์จ กำลังไฟ สถานการณ์ชาร์จเเบบเรียลไทม์ การใช้ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการออกนโยบายต่างๆ ในอนาคตอันใกล้ และการควบคุมงบประมาณของรัฐ

ราคาพลังงานไฟฟ้าสำหรับชาร์จรถ EV เทียบเเล้วจะถูกกว่าการใช้น้ำมันประมาณ 4 เท่า เเละการซ่อมบำรุงรักษาจะน้อยกว่ารถยนต์น้ำมัน เนื่องจากชิ้นส่วนสึกหรอน้อย ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลลาวมีมาตรการส่งเสริมรถพลังงานไฟฟ้า เช่น นโยบายนำเข้ารถ EV 0 % ร่วมกับการเตรียมความพร้อมการใช้ EV ด้วยโครงการนำร่องระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใน สปป.ลาวได้หันมาใช้รถ EV ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ ได้เจรจากับพาร์ทเนอร์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เตรียมพร้อมนำรถเข้าไปจำหน่ายใน สปป.ลาว แล้ว

ฟอร์มูลา : ทิศทางของรถพลังงานไฟฟ้า ?

อีวีเอน : รถอีวี มีชิ้นส่วนไม่ถึง 20 ชิ้น ส่วนรถน้ำมันมีชิ้นส่วนกว่า  2,000 ชิ้น ฉะนั้น ราคาค่าบำรุงรักษาจะน้อยลง ชิ้นส่วนน้อยกว่า ถ้าดูแลอย่างถูกต้อง ใช้ระบบดูแลก็จะทำให้อายุแบทเตอรียาวนานขึ้น พร้อมช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปี 2020 คาดว่าราคาของรถใช้น้ำมันจะเท่ากับรถพลังงานไฟฟ้า และพอถึงปี 2030 คาดว่าจะไม่มีรถน้ำมันแล้ว

ปัจจุบันรถพลังงานไฟฟ้าเป็นนโยบายแห่งชาติ ที่ผู้ผลิตต่างมีเป้าหมายชัดเจนที่จะเลิกผลิตรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิง ไม่ว่าจะเป็น เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน นอร์เวย์ ฝรั่งเศส จีน ซึ่งรถพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่พลังงานทางเลือก แต่ต้องเลือก แต่คนไทยยังเข้าใจว่าคือ ปลั๊ก ซอฟท์แวร์ มีไว้ทำไม โดยจึงจำเป็นที่ต้องตระหนักให้มากกว่านี้ ซึ่งเรื่องการจัดการไฟ ถ้าผู้บริโภคตัดสินใจใช้พร้อมกัน แต่อินฟาสตรัคเจอร์ต้องเตรียมให้พร้อม ถ้าเข้าใจว่าเป็นปลั๊กอยู่ เกิดปัญหาแน่ในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้จะเมืองไทย ยังขาดความรู้ต้องมีการสร้างการรับรู้ และเรียนรู้ไปพร้อมกันเพื่อความปลอดภัย

ระบบของเราเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และรัฐบาลลาวเห็นถึงความสำคัญและได้เตรียมพร้อมจัดการเรื่องนี้ เพราะขณะนี้บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการติดตั้งสถานีชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าในสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ เพื่อขยายการรับรู้แก่ประชาชน รวมถึงยังเปิดโอกาสให้และสนับสนุนการนำเข้ารถพลังงานไฟฟ้าที่ไปทำตลาดใน สปป,ลาว

ฟอร์มูลา : ราคาติดตั้ง ?

อีวีเอน : แพคเกจให้โรงแรม 2 จุดรวมเสา รวมการติดตั้ง สายไฟ ราคา 280,000 บาท ถ้าเฉพาะเครื่องชาร์จอย่างเดียว 95,000 บาท ไม่มีการเดินสาย เสา และการตกแต่งสถานี แต่การเดินสายสำคัญ เพราะต้องมีสเปคการปล่อยไฟ ต้องคุยกับรถว่ารองรับสายไฟได้ขนาดไหน จึงแนะนำว่าควรติดตั้งทั้งแพคเกจ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/omIWs
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:16 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
28 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.1-1.5 ล้าน
2.
1.3 ล้าน
3.
4.5-4.7 ล้าน
4.
3.5-4.3 ล้าน
5.
2.4 ล้าน
6.
2.6 ล้าน
7.
6.3-17.8 ล้าน
8.
6.5-18.2 ล้าน
9.
19.2-22.1 ล้าน
10.
18.0-20.9 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน