ธุรกิจ

ซีพี จับมือ โฟตอน หนุนการเติบโตในไทย


เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี กรุพ) ผนึกกำลัง โฟตอน มอเตอร์ กรุพ (Foton Motor Group) ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน ก่อตั้งบริษัทผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีด้านยานยนต์ ตั้งเป้าผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ 3 อันดับแรกในไทย เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตระยะยาว พร้อมเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

กง เยว ชง ประธานกรรมการ โฟตอน มอเตอร์ กรุพ และนพดล เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี กรุพ) ได้ร่วมลงนามในสัญญาร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทด้านการผลิต และจำหน่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยานยนต์รวมทั้งการบริหารงานด้านการตลาด การร่วมทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลให้บริษัทสามารถก้าวขึ้นสู่บริษัทชั้นนำใน 3 ลำดับแรกของประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสูง ซึ่งบริษัทมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย และภูมิภาคอาเซียน ในระยะยาวต่อไป

นพดล เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี กรุพ) เปิดเผยว่า บริษัทร่วมทุนใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ โฟตอน มอเตอร์ จะให้การสนับสนุนทางด้านการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานสำหรับยานยนต์ และเทคโนโลยีทางด้านการผลิต เทคโนโลยีด้านการเชื่อมโยงระบบการสื่อสารภายในตัวยานยนต์ ขณะที่ ซีพี กรุพ จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าการจัดหาแหล่งเงินทุน และการสร้างประสบการณ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวกับรถบรรทุกขนาดกลาง รถบรรทุกขนาดหนัก รถบรรทุกเล็ก รถบัสโดยสาร และยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่ง โฟตอน มอเตอร์ ได้อนุญาตให้ใช้บแรนด์สินค้า เครื่องหมายการค้า รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทำธุรกิจร่วมกัน โดยทั้ง 2 บริษัทมีความพยายามร่วมกันที่จะผลักดันแผนการลงทุนในโรงงานการผลิตสินค้ารุ่นต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น Auman, Aumark, รถโดยสาร AUV และยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาตลาดในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ ถือเป็น 1 ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการร่วมลงทุนโครงการที่ 2 ของทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ กับกลุ่มบริษัทยานยนต์ชั้นนำจากจีน โดยปี 2555 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Shanghai Automotive Industry Corporation เพื่อร่วมกันก่อตั้งบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพีฯ  และการร่วมทุนในครั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกับ โฟตอน มอเตอร์ ผู้นำด้านระบบการผลิตอัจฉริยะและเทคโนโลยี จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในเชิงพาณิชย์ด้านตลาดยานยนต์สมัยใหม่ ที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับทางบริษัท ในการช่วยขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

การลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่าง โฟตอน มอเตอร์ กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและการตลาด ภายใต้ทเรนด์ความร่วมมือกันระหว่างบริษัทข้ามชาติ ที่มีการผสานเข้ากับนโยบายของรัฐบาลไทย คือ Thailand 4.0 ซึ่งทั้ง 2 บริษัทจะช่วยผลักดันส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เกิดการพัฒนาในอนาคต

โฟตอน มอเตอร์ กรุพ เป็นบริษัทชั้นแนวหน้าด้านอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นผู้นำในด้านของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในตลาดจีน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันถึง 14 ปี ปัจจุบันมีธุรกิจที่ผลิตยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ครอบคลุมอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่รถบรรทุกขนาดกลางและรถบรรทุกขนาดหนัก รถบรรทุกเล็ก รถตู้ รถพิคอัพ รถบัสโดยสาร และรถสำหรับการใช้ภายในงานก่อสร้างต่างๆ นอกจากนี้ โฟตอน ยังได้จัดตั้ง Foton Daimler Automotive Co., Ltd. และ Foton Cummins Engine Co., Ltd. ร่วมกับ Daimler และ Cummins ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมยานยนต์โลก

ปัจจุบัน โฟตอน มีบริษัททั้งหมดจำนวน 9 บริษ้ท ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก มีศูนย์เครือข่ายมากกว่า 2,000 แห่งทั่วโลก มีโรงงานผลิตรถยนต์ 27 แห่งทั่วโลก โดยมีกำลังการผลิต 100,000 คัน/ปี มียอดผลิตและยอดขายสะสมปริมาณ 8,891,000 คัน ใน 110 ประเทศทั่วโลก ในขณะที่ ซีพี กรุพ เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลากหลายที่ครอบคลุมตั้งแต่การเกษตร ปศุสัตว์ อาหาร ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านการโทรคมนาคมและการสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมยานยนต์ ธุรกิจด้านการเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย ในกว่า 20 ประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน มีพนักงานกว่า 300,000 คน และมีรายได้เฉลี่ยมากกว่า แสนล้านหยวน/ปี  

อย่างไรก็ตาม โฟตอน มอเตอร์ มองว่าภายใต้ปัจจัยพื้นฐานเชิงบวก จะเป็นโอกาสและการเติบโตในอนาคตทั้งตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการร่วมทุนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมทางด้านยอดขายและโรงงานให้ประสบความสำเร็จตามลำดับ และสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นบแรนด์ 3 ลำดับแรกในประเทศไทยได้ตามเป้าหมาย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/v2s2n
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
26 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.3-17.8 ล้าน
2.
6.5-18.2 ล้าน
3.
19.2-22.1 ล้าน
4.
18.0-20.9 ล้าน
5.
3.2-3.6 ล้าน
6.
4.8-12.0 ล้าน
7.
7.5-7.9 ล้าน
8.
9.5-14.0 ล้าน
9.
3.7-4.9 ล้าน
10.
6.1-8.3 แสน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน