บทความ

ซัมมิท แคปปิตอลฯ ครบรอบ 25 ปี ประกาศค่านิยมองค์กร พร้อมขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน


ซัมมิท แคปปิตอลฯ ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ และสินเชื่อบุคคลชั้นนำของไทย ฉลองครบรอบ 25 ปี ประกาศทิศทางองค์กร มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับความไว้วางใจ พร้อมสานต่อแนวคิด ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน ด้วย 3 กลยุทธ์ยกระดับบริการครอบคลุมทุกมิติ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งผลดีต่อสังคม

 

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมา ซัมมิท แคปปิตอลฯ ได้ให้บริการสินเชื่อรวมกว่า 40,700 ล้านบาท แก่ลูกค้ากว่า 848,000 รายทั่วประเทศ ในโอกาสที่ ซัมมิท แคปปิตอลฯ ดำเนินธุรกิจมาครบ 25 ปี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้กำหนด Mission หรือพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อ “ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วยการให้ความคล่องตัวด้านการเงิน” พร้อมวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “บริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง” ทั้งในฐานะผู้นำด้านธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และในฐานะบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น

 

พร้อมกันนี้ยังได้กำหนดค่านิยมหลักขององค์กร ภายใต้แนวทาง “I Trust” เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของลูกค้า พันธมิตรดีเลอร์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมส่วนรวม โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนการทำงานบนรากฐานของความซื่อสัตย์สุจริต หรือ การทำในสิ่งที่ถูกต้อง ในแนวทางน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ และอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรม ศีลธรรม และระเบียบวินัย ที่ดีงาม ค่านิยมหลักๆ ที่ให้ยืดถือปฏิบัติและเป็นแนวทางหลัก ได้แก่

  • ความโปร่งใส หรือ การกระทำที่เปิดเผย โปร่งใส และสง่างาม ต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • ความรับผิดชอบ หมายถึง การใส่ความพยายาม ความทุ่มเท ความตั้งใจ และเวลา เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท ทีมงาน และตนเอง
  • การผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว หมายถึง การร่วมกันทำงานด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายด้วยความเข้าใจและความร่วมมือซึ่งกันและกัน
  • บริการที่ยอดเยี่ยม หมายถึง การสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า และ
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ การมีพลังสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งใหม่ และเปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ พร้อมทั้งนำไปปรับใช้กับงานของตนได้อย่างเหมาะสม

 

ในปี 2562 นี้ ซัมมิท แคปปิตอลฯ มุ่งนำแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน” มาเป็นหลักในการดำเนินงาน โดยจะพัฒนาทั้งบริการและคุณภาพเพื่อรักษาอัตราการเติบโต และเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย ด้วย 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่

 

การพัฒนาเทคโนโลยี ปีนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโต เช่น ระบบการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานก่อนทำการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการใช้บริการมากขึ้น อีกทั้งยังมีระบบติดตามทวงถามหนี้ผ่านโมบายล์แอพพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูง และตรวจสอบสถานะของลูกค้าได้รวดเร็ว และระบบการบริหารสินเชื่อที่สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารสินเชื่อรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขยายพันธมิตรดีเลอร์ รุกสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับดีเลอร์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยปัจจุบัน ซัมมิท แคปปิตอลฯ มีคู่ค้ามากกว่า 900 ราย หรือ 2,800 โชว์รูมทั่วประเทศ และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนคู่ค้าอีกร้อยละ 10 ในปี 2562

 

ยกระดับบุคลากร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกว่า 1,400 คนทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทอล 4.0 โดยภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทฯ วางแผนจะนำระบบการพัฒนาบุคลากรมาใช้ เพื่อให้พนักงานทั่วประเทศสามารถเข้ารับการอบรมได้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังสามารถประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพการเข้าอบรมได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีแผนเพิ่มจำนวนพนักงานอีกร้อยละ 9

 

อีกทั้งมีการวางเป้าหมายเพิ่มเติมจากการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ตามแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน” เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในประเทศไทย มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นในการเป็น “ผู้ให้” และ “เอาใจใส่” ต่อความสุข ความปลอดภัยของสังคม------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/zZMfc
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th