ธุรกิจ

ซัมมิท แคปปิตอลฯ ครบรอบ 25 ปี ประกาศค่านิยมองค์กร พร้อมขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน


ซัมมิท แคปปิตอลฯ ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ และสินเชื่อบุคคลชั้นนำของไทย ฉลองครบรอบ 25 ปี ประกาศทิศทางองค์กร มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับความไว้วางใจ พร้อมสานต่อแนวคิด ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน ด้วย 3 กลยุทธ์ยกระดับบริการครอบคลุมทุกมิติ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งผลดีต่อสังคม

 

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมา ซัมมิท แคปปิตอลฯ ได้ให้บริการสินเชื่อรวมกว่า 40,700 ล้านบาท แก่ลูกค้ากว่า 848,000 รายทั่วประเทศ ในโอกาสที่ ซัมมิท แคปปิตอลฯ ดำเนินธุรกิจมาครบ 25 ปี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้กำหนด Mission หรือพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อ “ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วยการให้ความคล่องตัวด้านการเงิน” พร้อมวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “บริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง” ทั้งในฐานะผู้นำด้านธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และในฐานะบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น

 

พร้อมกันนี้ยังได้กำหนดค่านิยมหลักขององค์กร ภายใต้แนวทาง “I Trust” เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของลูกค้า พันธมิตรดีเลอร์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมส่วนรวม โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนการทำงานบนรากฐานของความซื่อสัตย์สุจริต หรือ การทำในสิ่งที่ถูกต้อง ในแนวทางน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ และอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรม ศีลธรรม และระเบียบวินัย ที่ดีงาม ค่านิยมหลักๆ ที่ให้ยืดถือปฏิบัติและเป็นแนวทางหลัก ได้แก่

 • ความโปร่งใส หรือ การกระทำที่เปิดเผย โปร่งใส และสง่างาม ต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ความรับผิดชอบ หมายถึง การใส่ความพยายาม ความทุ่มเท ความตั้งใจ และเวลา เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัท ทีมงาน และตนเอง
 • การผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว หมายถึง การร่วมกันทำงานด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายด้วยความเข้าใจและความร่วมมือซึ่งกันและกัน
 • บริการที่ยอดเยี่ยม หมายถึง การสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า และ
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ การมีพลังสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งใหม่ และเปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ พร้อมทั้งนำไปปรับใช้กับงานของตนได้อย่างเหมาะสม

 

ในปี 2562 นี้ ซัมมิท แคปปิตอลฯ มุ่งนำแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน” มาเป็นหลักในการดำเนินงาน โดยจะพัฒนาทั้งบริการและคุณภาพเพื่อรักษาอัตราการเติบโต และเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทย ด้วย 3 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่

 

การพัฒนาเทคโนโลยี ปีนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโต เช่น ระบบการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานก่อนทำการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการใช้บริการมากขึ้น อีกทั้งยังมีระบบติดตามทวงถามหนี้ผ่านโมบายล์แอพพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูง และตรวจสอบสถานะของลูกค้าได้รวดเร็ว และระบบการบริหารสินเชื่อที่สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารสินเชื่อรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขยายพันธมิตรดีเลอร์ รุกสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับดีเลอร์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยปัจจุบัน ซัมมิท แคปปิตอลฯ มีคู่ค้ามากกว่า 900 ราย หรือ 2,800 โชว์รูมทั่วประเทศ และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนคู่ค้าอีกร้อยละ 10 ในปี 2562

 

ยกระดับบุคลากร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกว่า 1,400 คนทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทอล 4.0 โดยภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทฯ วางแผนจะนำระบบการพัฒนาบุคลากรมาใช้ เพื่อให้พนักงานทั่วประเทศสามารถเข้ารับการอบรมได้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังสามารถประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพการเข้าอบรมได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีแผนเพิ่มจำนวนพนักงานอีกร้อยละ 9

 

อีกทั้งมีการวางเป้าหมายเพิ่มเติมจากการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ตามแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน” เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในประเทศไทย มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นในการเป็น “ผู้ให้” และ “เอาใจใส่” ต่อความสุข ความปลอดภัยของสังคม------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/zZMfc
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
28 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.1-1.5 ล้าน
2.
1.3 ล้าน
3.
4.5-4.7 ล้าน
4.
3.5-4.3 ล้าน
5.
2.4 ล้าน
6.
2.6 ล้าน
7.
6.3-17.8 ล้าน
8.
6.5-18.2 ล้าน
9.
19.2-22.1 ล้าน
10.
18.0-20.9 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน