ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เผยผลการตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เดือนมีนาคม


กรมการขนส่งทางบก เผยผลการตรวจสอบการให้บริการรถแทกซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉพาะเดือนมีนาคม 2562 รวม 17,244 ราย พบการกระทำความผิด 612 ราย ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายทุกราย พบรถโดยสารสาธารณะให้บริการไม่ปลอดภัย โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

จันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกระทำความผิด ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงหน้าที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เฉพาะเดือนมีนาคม 2562 ตรวจสอบรถแทกซี รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 17,244 ราย พบการกระทำความผิด 612 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบการให้บริการรถแทกซี จำนวน 8,643 ราย พบการกระทำความผิด จำนวน 406 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จำนวน 152 ราย ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 86 ราย ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน (รถแทกซีป้ายแดง) จำนวน 39 ราย เป็นต้น

ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 4,721 ราย พบการกระทำความผิด 133 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 37 ราย ฝ่าฝืนเพิ่มจำนวนที่นั่ง จำนวน 18 ราย นำรถออกนอกเส้นทาง จำนวน 12 ราย เป็นต้น ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ ตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1,421 ราย ไม่พบการกระทำความผิด และดำเนินการสุ่มตรวจสอบรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับส่งผู้โดยสาร จากจำนวน 2,459 ราย พบการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้าง จำนวน 70 ราย และขับรถไม่แสดงสำเนาคู่มือรถ จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดและส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดซ้ำซากพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

สำหรับประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมงทางเวบไซท์ https://ins.dlt.go.th/cmpweb/, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com, Facebook ชื่อ 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”, Line: 1584dlt, แอพพลิเคชัน DLT GPS, ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรีทางจดหมายหรือหนังสือร้องเรียน ส่งมายังกรมการขนส่งทางบก หรือร้องเรียนด้วยตนเอง โดยระบุรายละเอียดของรถ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ สถานที่ใช้บริการ เพื่อให้การติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Yc7iV
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
28 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.1-1.5 ล้าน
2.
1.3 ล้าน
3.
4.5-4.7 ล้าน
4.
3.5-4.3 ล้าน
5.
2.4 ล้าน
6.
2.6 ล้าน
7.
6.3-17.8 ล้าน
8.
6.5-18.2 ล้าน
9.
19.2-22.1 ล้าน
10.
18.0-20.9 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน