บทความ

ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม ยอดขายรวม 103,164 คัน เพิ่มขึ้น 8.5 %


ปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 103,164 คัน เพิ่มขึ้น 8.5 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 40,061 คัน เพิ่มขึ้น 15.2 % รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 63,103 คัน เพิ่มขึ้น 4.6 % ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 52,080 คัน เพิ่มขึ้น 7.9 %

สาเหตุของการเติบโตมีผลสืบเนื่องมาจาก 1. ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคมมีปริมาณการขาย 103,164 คัน เพิ่มขึ้น 8.5 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 15.2 % และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.6 % เป็นผลจากความต้องการของผู้บริโภคที่ยังคงมีต่อเนื่อง ประกอบกับผลจากการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชันแนล มอเตอร์โชว์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

2. ตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 263,549 คัน เพิ่มขึ้น 11.2 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13.9 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 9.5 % เนื่องจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี ล้วนส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์

3. ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนคาดว่ายังคงเติบโต สืบเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้า ที่มีต่อการเปิดตัวรถใหม่ และรถรุ่นปรับปรุงใหม่ ในงานบางกอก อินเตอร์เนชันแนล มอเตอร์โชว์ รวมถึงด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2562 แบ่งออกเป็น

 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 103,164 คัน เพิ่มขึ้น 5.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 33,944 คัน เพิ่มขึ้น 27.1 % ส่วนแบ่งตลาด 32.9 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ 17,423 คัน ลดลง 7.4 % ส่วนแบ่งตลาด 16.9 %

อันดับที่ 3 ฮอนดา 11,017 คัน เพิ่มขึ้น 8.0 %  ส่วนแบ่งตลาด 10.7 %

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 40,061 คัน เพิ่มขึ้น 2.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 12,167 คัน เพิ่มขึ้น 28.0 % ส่วนแบ่งตลาด 30.4 %

อันดับที่ 2 ฮอนดา 8,147 คัน เพิ่มขึ้น 5.7% ส่วนแบ่งตลาด 20.3%

อันดับที่ 3 มาซดา 4,965 คัน เพิ่มขึ้น 0.4 % ส่วนแบ่งตลาด 12.4 %

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 63,103 คัน เพิ่มขึ้น 6.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 21,777 คัน เพิ่มขึ้น 26.5 % ส่วนแบ่งตลาด 34.5 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ 17,423 คัน ลดลง 7.4 % ส่วนแบ่งตลาด 27.6 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 5,584 คัน เพิ่มขึ้น 9.1 % ส่วนแบ่งตลาด 8.8 %

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 52,080 คัน เพิ่มขึ้น 7.9 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 19,257 คัน เพิ่มขึ้น 34.2 % ส่วนแบ่งตลาด 37.0 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ 16,186 คัน ลดลง 6.1 % ส่วนแบ่งตลาด 31.1 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  5,584 คัน เพิ่มขึ้น 9.1 % ส่วนแบ่งตลาด 10.7 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 7,103 คัน

โตโยตา 3,180 คัน-มิตซูบิชิ 1,526 คัน-อีซูซุ 1,255 คัน-ฟอร์ด 640 คัน-เชฟโรเลต์ 342 คัน-นิสสัน 160 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 44,977 คัน เพิ่มขึ้น 9.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 16,077 คัน เพิ่มขึ้น 37.0 % ส่วนแบ่งตลาด 35.7 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ 14,931 คัน ลดลง 6.6 % ส่วนแบ่งตลาด 33.2 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,926 คัน ลดลง 14.2 % ส่วนแบ่งตลาด 11.0 %

ส่วนสถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 แบ่งเป็น

 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 263,549 คัน เพิ่มขึ้น 2.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 86,246 คัน เพิ่มขึ้น 34.3 % ส่วนแบ่งตลาด 32.7 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ 44,922 คัน เพิ่มขึ้น 1.4 % ส่วนแบ่งตลาด 17.0 %

อันดับที่ 3 ฮอนดา 30,004 คัน เพิ่มขึ้น 5.5 % ส่วนแบ่งตลาด 11.4 %

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 102,620 คัน เพิ่มขึ้น 9.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 30,921 คัน เพิ่มขึ้น 24.2 % ส่วนแบ่งตลาด 30.1 %

อันดับที่ 2 ฮอนดา 22,520 คัน เพิ่มขึ้น 4.1 % ส่วนแบ่งตลาด 21.9 %

อันดับที่ 3 มาซดา 13,352 คัน เพิ่มขึ้น 15.0 % ส่วนแบ่งตลาด 13.0 %

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 160,929 คัน เพิ่มขึ้น 5.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 55,325 คัน เพิ่มขึ้น 40.6 %  ส่วนแบ่งตลาด 34.4 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ  44,922 คัน เพิ่มขึ้น 1.4 % ส่วนแบ่งตลาด 27.9 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 14,264 คัน ลดลง 17.0 % ส่วนแบ่งตลาด 8.9 %

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 132,705 คัน เพิ่มขึ้น 12.2 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 49,371 คัน  เพิ่มขึ้น 40.2 % ส่วนแบ่งตลาด 37.2 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ 41,607 คัน เพิ่มขึ้น 2.7 % ส่วนแบ่งตลาด 31.4 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 14,263 คัน  ลดลง 14.7 % ส่วนแบ่งตลาด 10.7 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 17,569 คัน

โตโยตา 7,704 คัน-มิตซูบิชิ 3,763 คัน-อีซูซุ 2,775 คัน-ฟอร์ด 1,845 คัน-เชฟโรเลต์ 917 คัน-นิสสัน 565 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 115,136 คัน เพิ่มขึ้น 9.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 41,667 คัน เพิ่มขึ้น 44.8 % ส่วนแบ่งตลาด 36.2 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ 38,832 คัน เพิ่มขึ้น 3.8 % ส่วนแบ่งตลาด 33.7 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 12,418 คัน ลดลง 12.6 % ส่วนแบ่งตลาด 10.8 %

 

 

 

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GAeR4
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 07:12 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th