ธุรกิจ

ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม ยอดขายรวม 103,164 คัน เพิ่มขึ้น 8.5 %


ปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 103,164 คัน เพิ่มขึ้น 8.5 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 40,061 คัน เพิ่มขึ้น 15.2 % รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 63,103 คัน เพิ่มขึ้น 4.6 % ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 52,080 คัน เพิ่มขึ้น 7.9 %

สาเหตุของการเติบโตมีผลสืบเนื่องมาจาก 1. ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคมมีปริมาณการขาย 103,164 คัน เพิ่มขึ้น 8.5 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 15.2 % และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.6 % เป็นผลจากความต้องการของผู้บริโภคที่ยังคงมีต่อเนื่อง ประกอบกับผลจากการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชันแนล มอเตอร์โชว์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

2. ตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 263,549 คัน เพิ่มขึ้น 11.2 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13.9 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 9.5 % เนื่องจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี ล้วนส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์

3. ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนคาดว่ายังคงเติบโต สืบเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้า ที่มีต่อการเปิดตัวรถใหม่ และรถรุ่นปรับปรุงใหม่ ในงานบางกอก อินเตอร์เนชันแนล มอเตอร์โชว์ รวมถึงด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2562 แบ่งออกเป็น

 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 103,164 คัน เพิ่มขึ้น 5.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 33,944 คัน เพิ่มขึ้น 27.1 % ส่วนแบ่งตลาด 32.9 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ 17,423 คัน ลดลง 7.4 % ส่วนแบ่งตลาด 16.9 %

อันดับที่ 3 ฮอนดา 11,017 คัน เพิ่มขึ้น 8.0 %  ส่วนแบ่งตลาด 10.7 %

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 40,061 คัน เพิ่มขึ้น 2.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 12,167 คัน เพิ่มขึ้น 28.0 % ส่วนแบ่งตลาด 30.4 %

อันดับที่ 2 ฮอนดา 8,147 คัน เพิ่มขึ้น 5.7% ส่วนแบ่งตลาด 20.3%

อันดับที่ 3 มาซดา 4,965 คัน เพิ่มขึ้น 0.4 % ส่วนแบ่งตลาด 12.4 %

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 63,103 คัน เพิ่มขึ้น 6.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 21,777 คัน เพิ่มขึ้น 26.5 % ส่วนแบ่งตลาด 34.5 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ 17,423 คัน ลดลง 7.4 % ส่วนแบ่งตลาด 27.6 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 5,584 คัน เพิ่มขึ้น 9.1 % ส่วนแบ่งตลาด 8.8 %

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 52,080 คัน เพิ่มขึ้น 7.9 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 19,257 คัน เพิ่มขึ้น 34.2 % ส่วนแบ่งตลาด 37.0 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ 16,186 คัน ลดลง 6.1 % ส่วนแบ่งตลาด 31.1 %

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  5,584 คัน เพิ่มขึ้น 9.1 % ส่วนแบ่งตลาด 10.7 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 7,103 คัน

โตโยตา 3,180 คัน-มิตซูบิชิ 1,526 คัน-อีซูซุ 1,255 คัน-ฟอร์ด 640 คัน-เชฟโรเลต์ 342 คัน-นิสสัน 160 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 44,977 คัน เพิ่มขึ้น 9.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 16,077 คัน เพิ่มขึ้น 37.0 % ส่วนแบ่งตลาด 35.7 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ 14,931 คัน ลดลง 6.6 % ส่วนแบ่งตลาด 33.2 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,926 คัน ลดลง 14.2 % ส่วนแบ่งตลาด 11.0 %

ส่วนสถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 แบ่งเป็น

 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 263,549 คัน เพิ่มขึ้น 2.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 86,246 คัน เพิ่มขึ้น 34.3 % ส่วนแบ่งตลาด 32.7 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ 44,922 คัน เพิ่มขึ้น 1.4 % ส่วนแบ่งตลาด 17.0 %

อันดับที่ 3 ฮอนดา 30,004 คัน เพิ่มขึ้น 5.5 % ส่วนแบ่งตลาด 11.4 %

 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 102,620 คัน เพิ่มขึ้น 9.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 30,921 คัน เพิ่มขึ้น 24.2 % ส่วนแบ่งตลาด 30.1 %

อันดับที่ 2 ฮอนดา 22,520 คัน เพิ่มขึ้น 4.1 % ส่วนแบ่งตลาด 21.9 %

อันดับที่ 3 มาซดา 13,352 คัน เพิ่มขึ้น 15.0 % ส่วนแบ่งตลาด 13.0 %

 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 160,929 คัน เพิ่มขึ้น 5.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 55,325 คัน เพิ่มขึ้น 40.6 %  ส่วนแบ่งตลาด 34.4 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ  44,922 คัน เพิ่มขึ้น 1.4 % ส่วนแบ่งตลาด 27.9 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 14,264 คัน ลดลง 17.0 % ส่วนแบ่งตลาด 8.9 %

 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 132,705 คัน เพิ่มขึ้น 12.2 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 49,371 คัน  เพิ่มขึ้น 40.2 % ส่วนแบ่งตลาด 37.2 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ 41,607 คัน เพิ่มขึ้น 2.7 % ส่วนแบ่งตลาด 31.4 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 14,263 คัน  ลดลง 14.7 % ส่วนแบ่งตลาด 10.7 %

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 17,569 คัน

โตโยตา 7,704 คัน-มิตซูบิชิ 3,763 คัน-อีซูซุ 2,775 คัน-ฟอร์ด 1,845 คัน-เชฟโรเลต์ 917 คัน-นิสสัน 565 คัน

 1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 115,136 คัน เพิ่มขึ้น 9.0 %

อันดับที่ 1 โตโยตา 41,667 คัน เพิ่มขึ้น 44.8 % ส่วนแบ่งตลาด 36.2 %

อันดับที่ 2 อีซูซุ 38,832 คัน เพิ่มขึ้น 3.8 % ส่วนแบ่งตลาด 33.7 %

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 12,418 คัน ลดลง 12.6 % ส่วนแบ่งตลาด 10.8 %

 

 

 

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GAeR4
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 07:12 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
4 Jun 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ