บทความ

“ลมหายใจไร้มลทิน” ประกาศผลประกวด มอบรางวัลเยาวชน


มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน ประกาศผลและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2561 รวมกว่า 100 คน ขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เปิดเผยว่า กิจกรรมการประกวดของมูลนิธิประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 4ประเภท ได้แก่ 1) ประกวดเรียงความ 2ประกวดร้องเพลง 3) ประกวดวาดภาพศิลปะ และ 4) ประกวดวีดีโอคลิป ซึ่งมูลนิธิได้ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะรวม 65 รางวัล กว่า 100 คน โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทินปีนี้ รวมทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้ ใสสะอาด ต่อไป

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 4 ประเภท กว่า 2,000 ชิ้น ทุกชิ้นมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวีดีโอคลิป ซึ่งแบ่งการตัดสินเป็น 2 ระดับ เพื่อให้เยาวชนได้แข่งขันในช่วงวัยที่เหมาะสม

ผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทต่างๆ มีดังนี้

1. ประกวดเรียงความหัวข้อ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงภัคจิรา วอนปลอบ โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) กรุงเทพมหานคร

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นางสาวกัญญาวีร์ บุญมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด จ. ตาก

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ นายนพพล เหนือเกาะหวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ. จันทบุรี

2. ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง
2.1 เพลง “คิดดี ทำดี

ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ เด็กหญิงรัสริณณ์ พัฒนพลวิชิญ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา (นนทบุรี) จ. นนทบุรี

ระดับประถมศึกษา ประเภทหมู่ ได้แก่ ทีมโรงเรียนวัดอัมพวา กรุงเทพมหานคร

2.2 เพลง ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทเดี่ยว ได้แก่ เด็กหญิงปริณดา ทองกลิ่น โรงเรียนศิริวิทยา จ. สมุทรปราการ

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ นางสาววรางคณา ครองยุติ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี

3. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

ระดับปฐมวัย หัวข้อ “คนดีมีวินัย” ได้แก่ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ พิศรูป โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร

ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “ซื่อสัตย์มีคุณค่า เสริมสร้างสติปัญญาให้ยั่งยืน” ได้แก่ เด็กหญิงวิชญาดา ชาวเวียง โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเกษก 2) กรุงเทพมหานคร

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) หัวข้อ “ซื่อสัตย์มีคุณค่า เสริมสร้างสติปัญญาให้ยั่งยืน” ได้แก่ นายอนันท์ วงษ์ศิลป์ โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” จ. ชลบุรี

4. ประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

หัวข้อ “คด (แต่ไม่) โกง

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีม SJ production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ. อุดรธานี

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ ทีม RIMNEE มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

ติดตามผลการประกวด และกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ได้ที่ www.lomhaijai.org, www.dcy.go.th และ www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ บริษัท สื่อสากล จำกัด
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/n2fMP
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09:21 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
21 Oct 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
4,299,000
2.
2,149,000
3.
6,060,000
6.
686,000
9.
547,000
10.
605,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th