ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสวนลุมพินี


ศิริรัตน์ พลเสน ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนลุมพินี รับมอบกระเป๋านักเรียน จำนวน 500 ใบ จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษางานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายส่วนกลางบริหาร เป็นผู้แทนมอบฯ เพื่อเป็นของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี ในกิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนลุมพินีให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชนและสังคมอีกด้วย ณ สนามกีฬา โรงเรียนสวนลุมพินี สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GwI3c
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน