ธุรกิจ

กระทรวงคมนาคม เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ปี 2562


กระทรวงคมนาคม เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท จับมือยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนา 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตามมาตรการ 777 ดังนี้ 7 วันก่อนเทศกาลปีใหม่, วันระหว่างเทศกาลปีใหม่ และ 7 วันหลังเทศกาลปีใหม่ โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้ One Transport ซึ่งในช่วง วันระหว่างเทศกาลปีใหม่ วันที่ 24 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้มีการตั้งเทนท์บริการประชาชน และเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนน มีการปรับปรุงถนน ไหล่ทาง ติดตั้งไฟวับวาบ ป้ายเตือนบนเส้นทางที่มีความเสี่ยง ภายใต้สโลแกน “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันนอค” การซ่อมแซมหลุมบ่อในผิวทางให้ดี มีความปลอดภัย รวมถึงการคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง ในส่วนของความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการตรวจเข้มรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ และมีการตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารระหว่างทางในเส้นทางหลัก และสายรอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสาร พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการโดยสาร ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลขณะโดยสาร และภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการ โดยเฉพาะการเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารประจำทาง และรถโดยสารไม่ประจำทาง ที่นำมาวิ่งเสริมทุกคัน ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคน ต้องไม่มีสารเสพติด และแอลกอฮอลต้องเป็นศูนย์ 100 % การตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างทางบนถนนสายหลักและสายรอง 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิษณุโลก ลำปาง ตาก ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา อุดรธานี ร้อยเอ็ด ชัยนาท ระยอง ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และสงขลา การติดตามควบคุมพฤติกรรมการขับรถผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ ควบคู่กับการตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารและรถบรรทุก ด้วยกล้องเลเซอร์ พร้อมเปิด “ศูนย์อำนวยการบริหารการดูแลประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2562 กรมการขนส่งทางบก” เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ในภาพรวมทั่วประเทศ ส่วนการดูแลประชาชน ได้เปิดให้บริการ Call Center ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง และจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ใช้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เข้าถึงบริการและการดูแลจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังตั้งจุดอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้พักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง จำนวน 189 แห่งทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งจะตั้งในบริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น สถานีบริการน้ำมัน หรือจุดให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังร่วมมือภาคเอกชนให้บริการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตรวจความพร้อมรถฟรีกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2561-31 มกราคม 2562 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

ด้าน อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 372 แห่ง แบ่งเป็นจุดพักรถสาธารณะ 19 แห่ง (16 จังหวัด) จุดให้บริการทั่วไทย 152 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 201 แห่ง และศูนย์ประสานงาน 124 ศูนย์ โดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ สั่งการให้สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในการเปิดช่องทางพิเศษ เตรียมรถบริการซ่อมเคลื่อนที่การให้บริการและให้ความช่วยเหลือกรณีรถเสีย อีกทั้งยังได้มีรายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบ Real time ผ่านแอพพลิเคชัน M-Traffic/Thailand Highway Traffic และ QR code https://www.doh.go.th/content/page/news/24645 รวมถึงเปิดใช้มอเตอร์เวย์ฟรี ของขวัญปีใหม่จากใจกรมทางหลวง (ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2562)       

ด้าน พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ในช่วงคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 คืนพื้นผิวจราจรบริเวณโครงการก่อสร้าง บูรณะ ถนนและสะพาน พร้อมหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาล จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าเก็บข้อมูล ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านจราจร เฝ้าระวังเส้นทาง พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ หรือตั้งหน่วยบริเวณที่เสี่ยงอันตราย และจัดเจ้าหน้าที่ประจำการสายด่วน 1146 และวิทยุสื่อสาร

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” “รถมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันนอค” เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ให้เทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ldazu
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน