ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ ใส่ใจผู้สูงอายุ มอบหนังสือสุขสูงวัย ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง


สุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือ “สุขสูงวัย” จำนวน 2,000 เล่ม ให้แก่ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง โดยมีสมาชิกของศูนย์ฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องกิจกรรม ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สำหรับ หนังสือ “สุขสูงวัย” จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุได้เรียนรู้วิธีการในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองให้แข็งแรงและแจ่มใสอยู่เสมอ ตลอดจนมีความพร้อมต่อการรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง สังกัดสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อาทิ สอนการเต้นลีลาศ รำไทเก๊ก การบริการกายภาพบำบัด การบริการธาราบำบัด เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ฯ มีสมาชิกจำนวน 1,781 คน หมุนเวียนมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7mV4p
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน