ธุรกิจ

โตโยตา จัด “วันโตโยตาบุพการี” ครั้งที่ 46


มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร โตโยตา มอเตอร์ คอร์พอเรชัน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบริษัทในเครือ ได้แก่ ชมรมผู้แทนจำหน่าย โตโยตา คณะบุคคลชมรมความร่วมมือ โตโยตา และครอบครัว โตโยตา ร่วมจัดกิจกรรม “วันโตโยตาบุพการี” ครั้งที่ 46 ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

กิจกรรม “วันโตโยตาบุพการี” เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสังคมของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2515 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จ. นนทบุรี ให้ได้รับความรัก ความอบอุ่นและกำลังใจให้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนความสุขให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว โตโยตา

สำหรับกิจกรรม “วันโตโยตาบุพการี” จัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความใกล้ชิดและรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ ทุกคนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์อีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ ครอบครัว โตโยตา ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณกว่า 300,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สนับสนุนจักรเย็บผ้ากระเป๋าหิ้ว เพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน สนับสนุนกระเป๋านักเรียน เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียน และสนับสนุนป้อมยาม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 150,000 บาท

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านพญาไท สนับสนุนพโรเจคเตอร์ เป็นสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการสมวัยแก่เด็ก รวมมูลค่า 150,000 บาท

นอกจากนั้น ตลอดปี 2561 คณะภริยาผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและการดูแลให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กเล็กเป็นประจำทุกเดือน

ซึงาตะ กล่าวว่า ผมต้องขอชื่นชมสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ที่ได้ดูแลเด็กๆ ทั้งร่างกายและจิตใจ อบรมให้เป็นผู้ประพฤติดี มีวินัย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมที่มีความรู้ ความสามารถต่อไป และผมขอขอบคุณ ท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองบ้าน ที่ให้โอกาส โตโยตา ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ผ่านกิจกรรม วันโตโยตาบุพการี และหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสุข ความสนุกสนานที่ โตโยตา ตั้งใจมอบให้ในวันนี้

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VnhWQ
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน