บทความ

กรมการขนส่งทางบก จัดของขวัญปีใหม่ 2562 มอบความสุขให้แก่ประชาชน


กรมการขนส่งทางบก จัดของขวัญปีใหม่ 2562 มอบความสุขให้แก่ประชาชน เดินหน้าพัฒนาการให้บริการประชาชนที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล พร้อมมอบความปลอดภัยในการเดินทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ เชิญชวน “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ก่อนเดินทางปีใหม่นี้

พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับของขวัญปีใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกจะมอบให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในปี 2562 ภายใต้แนวคิดยกระดับการอำนวยความสะดวก สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในการเดินทาง ด้วยของขวัญจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

ของขวัญชิ้นที่ 1 DLT Smart Licence เป็นมิติใหม่ของกรมการขนส่งทางบกโดยการนำใบอนุญาตขับรถมาแสดงในรูปแบบอีเลคทรอนิคส์ผ่านแอพพลิเคชัน “DLT QR Licence” ที่มีความเสมือนจริงทั้งด้านหน้าด้านหลัง พร้อมให้ข้อมูลสำคัญเจ้าของบัตร เช่น หมู่โลหิต ประวัติการแพ้ยา สถานพยาบาลหลัก ผู้ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน และมีระบบแจ้งเตือนให้มาดำเนินการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ (จากชนิดชั่วคราวเป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี) หรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า จะเริ่มให้บริการภายในเดือนมกราคม 2562 เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนตอบสนองความต้องการไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถรุ่นที่มี QR Code ด้านหลังสามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันและเข้าถึงข้อมูลได้ทันที ส่วนประชาชนที่ใบอนุญาตขับรถยังไม่มี QR Code สามารถขอเปลี่ยนได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง  

ของขวัญชิ้นที่ 2 ระบบจองคิวระบุเวลา เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue ให้ประชาชนสามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการด้านทะเบียนและภาษีรถ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถเรียกดูคิวของสำนักงานขนส่งใกล้เคียง ซึ่งจะแสดงจำนวนผู้รอรับบริการและระยะเวลาที่ต้องรอเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกรับคิว และยังคงมีระบบ Alert Alarm แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ บริหารจัดการเวลาในการเดินทางได้อย่างแม่นยำ 

ของขวัญชิ้นที่ 3 ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่มีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 27 หน่วยงาน เช่น บริษัทผู้ผลิตรถ ศูนย์บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์ซ่อมรถของบริษัทประกันภัย สถานตรวจสภาพรถเอกชน ศูนย์บริการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์ ฯลฯ รวม 2,300 จุดทั่วประเทศ  ให้บริการดูแลตรวจเช็กรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยไม่คิดค่าบริการจำนวน 20 รายการ อาทิ การตรวจระบบเบรค ระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค และน้ำมันคลัทช์ การทำงานของเครื่องยนต์ สภาพยาง เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561-31 มกราคม 2562 ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และครอบคลุมถึงช่วงการเดินทางกลับเพื่อตรวจบำรุงรักษารถหลังจากใช้รถทางไกล เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน สามารถนำรถเข้ารับบริการได้ ณ ศูนย์บริการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”

ของขวัญชิ้นที่ 4 ยกระดับความปลอดภัยสู่สากล ห่วงใยประชาชนผู้ใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถโดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งที่สมัครใจ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย (Transport Safety Manager) ทำหน้าที่บริหารจัดการ ตรวจสอบความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน รวม 5 ด้าน ได้แก่ รถ พนักงานขับรถ การเดินรถ การบรรทุก/การโดยสาร และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 604 ราย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเวบไซท์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th แบนเนอร์ ข้อมูลผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน เพื่อร่วมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และช่วยส่งเสริมให้การขนส่งทางถนนของประเทศไทยมีมาตรฐานอย่างยั่งยืน

กรมการขนส่งทางบกขอมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน และขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” “รถมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันนอคเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ให้เทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/gkGxC
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 Feb 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

Motor Expo Photo Album