ธุรกิจ

ซัมมิท แคปปิตอลฯ ชูแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน” 


ซัมมิท แคปปิตอลฯ เผยคาดการณ์สินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ และรายได้รวมปี 2561 ทะลุเป้า คาดการณ์สัญญาใหม่ของสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์มีอัตราการเติบโตร้อยละ 13 และรายได้รวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 30 ตั้งเป้าหมาย เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2562 สัญญาใหม่ของสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 6 และรายได้โตอีกกว่าร้อยละ 15 พร้อมพัฒนาระบบบริการครอบคลุมทุกมิติ ขยายเครือข่ายดีเลอร์ ยกระดับคุณภาพบุคลากร ยึดหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน”

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2561 นี้ โดยภาพรวมสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ของ ซัมมิท แคปปิตอลฯ ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งคาดว่าตัวเลขรวมของอัตราการเติบโตของยอดสินเชื่อคงค้าง จะเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 27 จากปีก่อน และจำนวนสัญญาใหม่ของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 หรือสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ถึงร้อยละ 6 โดยพบว่าในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา หรือตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2561 ภาคเหนือมีอัตราการเติบโตของสัญญามากที่สุด หรือเท่ากับร้อยละ 66 ในขณะเดียวกันถ้ามองสัดส่วนการขายแบ่งตามภาค พบว่าภาคตะวันออกยังคงครองแชมพ์อันดับ หรือมีสัดส่วนการขายเท่ากับร้อยละ 33 รองลงมา คือ ภาคกลางร้อยละ 27 และอีกร้อยละ 40 กระจายอยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันตก และคาดว่าถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ บริษัทฯ จะมีรายได้รวมจากการดำเนินงานใน 12 เดือน เติบโตร้อยละ 30 จากปีก่อน และปริมาณหนี้เสีย (NPL) นั้นคงเกณฑ์ดีที่ประมาณร้อยละ 1 ในขณะที่ตลาดรถมอเตอร์ไซค์ของไทยปีนี้มีอัตราเติบโตค่อนข้างทรงตัว โดยคาดการณ์ถึงสิ้นปี 2561 จะมีจำนวนรถจักรยานยนต์ใหม่ที่จดทะเบียนไม่เกิน 1.8 ล้านคัน ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ยอดจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังคงครองแชมพ์รถจดทะเบียนใหม่ของกรมการขนส่งทางบกเช่นเคย และข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกยังพบว่า ภาคที่มีอัตราการจดทะเบียนมากที่สุด คือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ร้อยละ 30 และ 24 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือกระจายตัวอยู่ในภาคอื่นๆ เช่นกัน 

ตลอดระยะเวลา 24 ปีของการให้บริการในประเทศไทย ซัมมิท แคปปิตอลฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 790,000 รายทั่วประเทศ ด้วยปริมาณเงินให้สินเชื่อโดยรวมมากกว่า 37,000 ล้านบาท และในปี 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซัมมิท แคปปิตอลฯ จะครบ 25 ปีของการให้บริการ โดยได้เตรียมรุกตลาดด้วย กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่

การทุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมระบบการติดตามทวงหนี้ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และเตรียมรุกตลาดด้วยความพร้อมของระบบในทุกมิติ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย อาทิ ระบบการแจ้งเตือนลูกค้าผ่านสมาร์ทโฟน หรือ อี-เมล เป็นต้น โดยในปี 2561 ซัมมิท แคปปิตอลฯ ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์การให้บริการในยุคดิจิทอล 4.0 ทั้งการรับสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยนต์ผ่านโมบายล์แอพพลิเคชัน การคัดกรองคุณภาพลูกค้าด้วยระบบ Credit Scoring ให้มีความแม่นยำในการประมวลผล และวิเคราะห์คุณภาพของลูกค้า โดยสามารถอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เบื้องต้นให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว หรือภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที

การขยายพันธมิตรคู่ค้า โดยการรุกสร้างความสัมพันธ์กับดีเลอร์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ แบบยั่งยืน เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้ครอบคลุมทุกจังหวัด จากปีที่แล้วมีคู่ค้า 800 ราย หรือ 2,500 โชว์รูม ปัจจุบันมีคู่ค้ามากกว่า 900 ราย หรือ 2,800 โชว์รูมทั่วประเทศ หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 15 และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนคู่ค้าอีกร้อยละ 10 ในปีหน้า

การยกระดับบุคลากร เพื่อให้มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่กว่า 1,400 คนทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทอล 4.0 อีกทั้งมีแผนเพิ่มพนักงานอีกร้อยละ 9 ในปี 2562 และเพิ่มการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ และห้องเรียนอีเลคทรอนิคส์เพื่อให้เข้าถึงพนักงานในทุกพื้นที่ในประเทศไทย และช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง

นอกจากนั้น ซัมมิท แคปปิตอลฯ ได้มีการวางเป้าหมายองค์กรเพิ่มเติมจากการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์แล้ว ยังมุ่งเน้นการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อก้าวสู่องค์กรคุณธรรมที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นในการเป็น “ผู้ให้” และ เอาใจใส่” ต่อความสุข ความปลอดภัยของสังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่หลากหลาย โดยในปี 2561 ได้ร่วมสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ กับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และริเริ่มโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และใส่ใจกับความปลอดภัยในการใช้และขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน เป็นต้น และตั้งใจที่จะสานต่อโครงการ กลับบ้านปลอดภัย ต่อไป เพื่อย้ำเตือนให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการเดินทาง มีความรับผิดชอบต่อการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

ซัมมิท แคปปิตอลฯ ยังใส่ใจในความต้องการของลูกค้าควบคู่กับคุณภาพการให้บริการ โดยจัดหน่วยงานทำหน้าที่จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า มีการตรวจสอบและสรุปผลภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง โดยขณะนี้พบว่ามีเพียงร้อยละ 0.29 ของลูกค้าทั้งหมดที่มีการร้องเรียน และตั้งเป้าลดสัดส่วนการร้องเรียนให้เหลือน้อยที่สุด โดยลูกค้าสามารถส่งข้อติชม และข้อเสนอแนะในการรับบริการของ ซัมมิท แคปปิตอลฯ ได้ทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 – 2107 – 2222 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 เวบไซท์ www.summitcapital.co.th หรือเฟศบุค @summitcapital.official อีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/4lIHp
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน