ธุรกิจ

อีซูซุ ส่งมอบ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 32


กลุ่มอีซูซุ ในประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานส่งมอบโครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 32 โรงเรียนบ้านเนินกรวด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยความตั้งใจของ กลุ่มอีซูซุ ในประเทศไทย ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของปัญหาการขาดแคนน้ำดื่มสะอาด ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศอย่างจริงจัง จึงได้ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสรรความช่วยเหลือส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรผ่านโครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยโรงเรียนบ้านเนินกรวดแห่งนี้เป็นโรงเรียนแห่งที่ 32 ที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค  และบริโภค ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัย ของนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ครู และบุคลากรของโรงเรียน รวม 132 คน

สำหรับการส่งมอบโครงการดังกล่าว ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจรพร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และยังร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะแก่โรงเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค และลดรายจ่ายจากการซื้อน้ำมาใช้แล้ว ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวด เพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่ชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงในรูปแบบสหกรณ์ และนำรายได้กลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาในครั้งต่อๆ ไปได้อีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : นุสรา เงินเจริญ
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/lcdG3
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13:13 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน