ธุรกิจ

เอสโซ มอบห้องคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงานจิตอาสา มอบห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนคณิตศาสตร์ให้แก่ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ ได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง และเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ และการวางระบบเพื่อการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ อีก 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับ ไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง เอสโซ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา และ Learn Education ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา โดยมีคอมพิวเตอร์จากบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดการใช้งานแล้ว จะถูกส่งไปยังโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อให้นักศึกษาผู้พิการ ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนซ่อม ที่ศูนย์ซ่อมอีเลคทรอนิคส์ ซึ่งสนับสนุนโดย เอสโซ เพื่อให้นักเรียนเหล่านั้น ได้มีโอกาสเป็นผู้ให้อีกทอดหนึ่ง ด้วยการส่งต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่ยังขาดแคลน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่ทาง Learn Education สนับสนุนด้วยการลงโปรแกรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงฝึกอบรมครูผู้สอน เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

เอสโซ ในฐานะบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เชื่อว่า การส่งเสริมการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในทุกระดับ เป็นพื้นฐานสำคัญของการเตรียมพร้อมเยาวชนในวันนี้ สำหรับงานในอนาคตที่ต้องอาศัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหลัก ซึ่งงานเหล่านี้จะช่วยสร้างโอกาสให้ทั้งตัวเด็กเอง และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติได้

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นหนึ่งใน 11 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากทาง Learn Education และเอสโซ เพื่อร่วมโครงการดังกล่าว นับตั้งแต่ปี 2560 เอสโซ ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโครงการนี้แล้วรวม 170 เครื่อง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/uzYsi
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน