บทความ

จีเอม คว้ารางวัลองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น


เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย)ฯ หรือ จีเอม และเชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย)ฯ รับรางวัลองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง ประจำปี 2561 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM CSR Excellence Recognition Gold Award) ซึ่งนับเป็นปีที่ 7 ที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน

รางวัลนี้มอบให้แก่สมาชิกของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจในการเชื่อมโยงของการดำเนินงานทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

รางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 และได้กลายมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการยกย่องบริษัทสัญชาติอเมริกัน และองค์กรธุรกิจนานาชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และมีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่โดดเด่น โดยงานรับรางวัลนี้มี พีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

เอียน นิโคลส์ ประธานกรรมการ จีเอม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า รางวัลองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง ซึ่งเราได้รับในปีนี้เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของ จีเอม ที่จะช่วยเหลือชุมชนที่เราทำงานและอาศัยอยู่ รวมถึงขับเคลื่อนอนาคตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน ตามเป้าหมายของเราที่ต้องการทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ไร้มลพิษ และปราศจากความแออัด

กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของ จีเอม และเชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย)ฯ มุ่งส่งเสริมชุมชนให้มีความปลอดภัย พร้อมพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้และมีสุขภาพที่ดี และเป็นชุมชนที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มุ่งให้ความรู้แก่พนักงานของเรา ลูกค้า และสาธารณชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน จีเอม ได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การผลิต จีเอม ที่ได้รับรางวัล เพื่อนำเสนอวิธีคัดแยกขยะอย่างง่ายให้แก่ครูและนักเรียน

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย)ฯ ได้ชวนลูกค้าและสื่อมวลชนเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อสร้างโป่งเทียมและทาสีรั้วกึ่งถาวร เพื่อป้องกันช้างป่าบุกรุกเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ทำกินของคนในชุมชน หรือเข้าถึงบริเวณถนนที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรไปมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับคนและช้างป่าได้

นอกจากนี้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา จีเอม ได้จัดโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดหลักของงานในปีนี้ “รักษ์โลก ลดพลาสติค” หรือ “Beat Plastic Pollution” พร้อมจัดกิจกรรม “เที่ยวชายเลน ปลูกป่า” และ “เดิน วิ่ง เพื่อโลก” โดยในงานดังกล่าวผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว รวมถึงผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง 2,000 ต้น ที่บริเวณปากน้ำประแส จังหวัดระยอง และร่วมกันเก็บขยะพลาสติค อาทิ ถุง ขวด และภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณรวมมากกว่า 1 ตัน

ที่ จีเอม ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการดำเนินงานหลักของเรา แนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จะช่วยสร้างคุณค่าในระยะยาว

ปัจจุบันนี้ กระบวนการผลิตรถยนต์ของเราทั่วโลกมีการดำเนินงานที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรา ศูนย์การผลิต จีเอม จังหวัดระยองนับเป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตและสถานที่ทำงานที่ไม่ใช่ส่วนการผลิตของ จีเอม จาก 142 แห่งทั่วโลก ที่ปลอดการฝังกลบ โดย จีเอม มีศูนย์การผลิตปลอดการฝังกลบของเสียมากกว่าบริษัทรถยนต์รายอื่นๆ นอกจากนี้ ศูนย์การผลิต จีเอม จังหวัดระยอง ยังมีการรีไซเคิล และนำวัสดุหรือของเสียจากการดำเนินงานประจำวันกลับมาใช้ใหม่ โดยศูนย์การผลิตของเรายังได้รับการยกย่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองว่า มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

ทั้งนี้ จีเอม นับเป็นบริษัทรถยนต์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 50001 จากความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการปล่อยแกสเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต ศูนย์การผลิต จีเอม ประเทศไทย ในจังหวัดระยอง ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 (The Prime Minister’s Industry Award 2018) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่ง จีเอม ประเทศไทยมเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทรถยนต์ และ 1 ใน 4 สถานประกอบการในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในด้านความยั่งยืน จีเอม ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมเรื่องดังกล่าว และนั่นคือเหตุผลที่ จีเอม ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย เพราะความหลากหลายนี้เองจะช่วยขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงจูงใจ และผลักดันพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น จีเอม ประเทศไทยมีสภาสตรี จีเอม ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2549 เพื่อสนับสนุนให้ จีเอม เป็นองค์กรในฝันสำหรับผู้หญิงในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

พนักงานทุกคนที่ จีเอม และเชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย)ฯ ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการทำให้โลกของเรานั้นดีขึ้น มีความปลอดภัย และความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน เพื่อที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของเราในการพัฒนาโลกในอนาคตให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ไร้มลพิษ และปราศจากความแออัด------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/TLjJX
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th