ธุรกิจ

ถอยรถใหม่ กับไทยพาณิชย์ ในงาน Motor Expo 2018 อนุมัติภายใน 1 ชั่วโมง


ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดแคมเปญส่งท้ายปลายปี ถอยรถใหม่ กับไทยพาณิชย์ ในงาน Motor Expo 2018 สมัครง่าย ได้รถไว อนุมัติภายใน 1 ชั่วโมง ที่บูธ SCB D01-1 ชาลเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี พร้อมรับฟรี บัตรเข้าชมงาน 2 ใบ มูลค่า 200 บาท และรับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า 1,000 บาท

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล Central มูลค่า 1,000 บาท สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และจ่ายเงินดาวน์ 15 % ขึ้นไปเท่านั้น สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถคือเงิน และได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร ภายในงาน Motor Expo 2018 (29 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2561) รวมทั้งได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร และออกรถภายใน 31 มกราคม 2562 เท่านั้น

ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเป็นบัตรกำนัล Central Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการใช้บัตรกำนัล ตามที่ระบุใว้บนบัตร

ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัล Central Gift Voucher ให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ในใบสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้มีการชำระค่างวด (งวดแรก) ให้แก่ธนาคาร ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บัตรกำนัลดังกล่าวไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นสิทธิพิเศษประเภทอื่น หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ได้ให้การรับรองหรือประกันใดๆ ใน Voucher หรือการให้บริการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุขัดข้องอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Voucher

ส่วนเงื่อนไข Sign & Drive อนุมัติเร็วทันใจใน 1 ชั่วโมง มอบเป็นสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ธนาคารกำหนดและมีรายชื่ออยู่ในรายการส่งเสริมการขาย ในงาน Motor Expo 2018 (29 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2561) เท่านั้น และลูกค้าต้องส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขออนุมัติสินเชื่อ พร้อมทั้งได้ลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ รวมทั้งได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในวงเงินที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าต้องส่งมอบสำเนาทะเบียนบ้านให้แก่ธนาคารก่อนวันจดทะเบียนรถ ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ได้จากตัวแทนของธนาคารภายในงาน Motor Expo 2018 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้ส่งมอบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนดครบถ้วนแล้ว การอนุมัติสินเชื่อรถยนต์รวมถึงวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะขอรับวงเงินสินเชื่อรถยนต์สูงกว่าจำนวนวงเงินที่ธนาคารอนุมัติ นอกเหนือจากสำเนาบัตรประชาชนแล้ว ลูกค้าจะต้องนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้แก่ธนาคารเพิ่มเติม และเข้าสู่กระบวนการอนุมัติสินเชื่อตามปกติ ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม ลูกค้าจะไม่ได้รับผลอนุมัติสินเชื่อและรับรถภายใน 1 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังมอบสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัท ซึ่งรับบัญชีเงินเดือนผ่าน ระบบ SCB Payroll (ระบบ SCB Business Net หรือ ATS) กับธนาคาร และรับเงินเดือน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือนเท่านั้น ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษ เป็นข้อเสนอพิเศษ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่ต้องมีเงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับการสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร ภายในงาน Motor Expo 2018 (29 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2561) โดยลูกค้าจะต้องมีประวัติการผ่อนชำระดี และลูกค้าต้องสมัครใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน (Direct Debit) เพื่อชำระค่างวดเช่าซื้อรถยนต์ ในวันที่เงินเดือนออกเท่านั้น ข้อเสนอพิเศษนี้ จำกัดเฉพาะยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ รวมทั้งผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคารเท่านั้น สอบถามได้ที่บูธของธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับเงื่อนไขรวมโดยรวม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ลูกค้าได้รับไปในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกสิทธิพิเศษนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 – 2777 – 7777------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม และบริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/q3y9e
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10:41 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน