สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

สัมมนา “รู้ก่อน ก้าวทัน ตลาดยานยนต์อาเซียน” ชี้ช่อง โอกาสทองของ SMEs ไทย


“มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35″ จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “รู้ก่อน ก้าวทัน ตลาดยานยนต์อาเซียน” ตอน “โอกาสทองของ SMEs ไทย” ณ ห้อง จูปิเตอร์ 4-5 อาคารชาลเลนเจอร์ อิมแพคท์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

1544016320468

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35”  กล่าวเปิดการสัมมนาว่า “การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการไทยในระดับเอสเอมอี ที่มีความพร้อม และสนใจจะขยายตลาดไปสู่อาเซียน ซึ่งการที่จะประสบความเร็จได้นั้น ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจกับศักยภาพของตนเอง รวมถึงความต้องการ และข้อจำกัดของตลาดในแต่ละประเทศ ดังนั้น จึงเชื่อว่า การสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ต้องการจะนำธุรกิจบุกตลาดอาเซียนอย่างแน่นอน”

 

1544015703965

สำหรับวิทยากรในการสัมมนาได้แก่ ฉันทพันธ์ ปัญจมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานสินค้าอุตสาหกรรม สำนักส่งเสริมการค้าเกษตร และอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บรรยายเรื่อง “ภาพรวมของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ในอาเซียน” โดยเน้นให้ผู้ประกอบการเข้ามาแนะนำธุรกิจกับกรมฯ  เพื่อที่กรมฯ จะได้ช่วยดำเนินการจัดหาคู่ค้าให้

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

 

1544015735515

ณัฐวัฒน์ บุญวรเศรษฐ์ จากสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPA) กล่าวถึง “โครงการส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจ (SMEs Proactive)  และความสำเร็จของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ” ว่า ผู้ประกอบการต่างมีศักยภาพในตัวเอง แต่อาจประสบอุปสรรคบ้าง การเข้ามาปรึกษากับสมาคมฯ จะทำให้สามารถก้าวสู่ตลาดอาเซียนได้ไม่ยาก

 

1544015683871

สายทอง สร้อยเพชร ผู้อำนวยการส่วนมาตรการที่มิใช่ภาษี สำนักการค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ บรรยายหัวข้อ “เราจะเอาชนะการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าในอาเซียนได้อย่างไร” โดยแนะให้ผู้ประกอบการ ศึกษาเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในแต่ละประเทศที่ไปเปิดตลาด เช่น ขั้นตอน กระบวนการนำเข้า ฯลฯ

 

v DSC_2815 v DSC_2739   v DSC_2783

สรุปแล้ว โอกาสทองของ SMEs ไทย ในการจะก้าวสู่ตลาดอาเซียน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้ประกอบการ และการเตรียมตัว โดยเฉพาะการศึกษาว่าประเทศที่จะเข้าไปทำตลาดมีเงื่อนไข และข้อควรปฎิบัติอย่างไร  เพื่อให้สามารถขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ------------------------------
เรื่องโดย : ปาร์จารีย์ ทัศนชลีจิระโชติ
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/O2JZV
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19:08 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน