ธุรกิจ

PTTOR จับมือ การบินไทย เป็นพันธมิตรทางธุรกิจภาคพื้น วางจำหน่าย Bakery ในร้าน Cafe Amazon


13766

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) และสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจภาคพื้นระหว่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) และบริษัท การบินไทย  จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือศึกษาและพัฒนาการประกอบธุรกิจร่วมกัน ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ทดลองจัดจำหน่าย Bakery ของการบินไทยในร้าน Café Amazon ที่ PTTOR บริหารเอง จำนวน 5 สาขา บริเวณอาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ โดย Bakery กว่า 15 รายการร่วมวางจำหน่าย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา และมีแผนการขยายอีกจำนวน 12 สาขาภายในสิ้นปี 2561

จิราพร ขาวสวัสดิ์ กล่าวว่า การบินไทย ถือเป็นคู่ค้าที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการบิน รวมถึงด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีเครือข่ายทางธุรกิจทั่วโลกมาอย่างยาวนาน อยู่คู่คนไทยมากว่า 50 ปี บันทึกความเข้าใจการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจภาคพื้นในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือในการนำจุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่าย คือ ทั้งการบินไทย และ PTTOR มาร่วมกันต่อยอด สร้างประโยชน์ร่วมให้เกิดขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจเดิมที่การบินไทยดำเนินการอยู่ อีกทั้งยังสามารถทำให้ร้าน Café Amazon มีความหลากหลายของสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการส่งมอบประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การบริโภคในปัจจุบันได้ดีมากขึ้น โดยตลอดเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจร้าน Café Amazon มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการคิดค้นสินค้า และบริการใหม่ๆ เพิ่มความหลากหลายให้แก่ผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา มีการขยายสาขา เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ พม่า ญี่ปุ่น และโอมาน โดยปัจจุบันมีร้าน Café Amazon ทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 2,300 สาขา โดยมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตให้บแรนด์ Café Amazon เป็น Top 10 บแรนด์ ในเวทีโลก และเชื่อมั่นว่า การร่วมมือกันครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้าน Café Amazon สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างตรงใจผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และเป็นก้าวสำคัญในการนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ร่วมกันระหว่าง THAI Catering และ Café Amazon ต่อไป

สุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีและขอขอบคุณที่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ที่ให้ความไว้วางใจโดยขยายความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันระหว่างร้าน Café Amazon กับฝ่ายครัวการบิน โดยฝ่ายครัวการบิน จะวางจำหน่ายสินค้าประเภท แซนด์วิช เบเกอรี สลัด และอาหารพร้อมทานกว่า 20 ชนิด ภายใต้บแรนด์ “ THAI Catering ในร้าน Café Amazon ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในย่านถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง และถนนพหลโยธิน เพิ่มอีก 12 สาขา ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 รวมเป็น 17 สาขา ส่วนร้าน Café Amazon สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกกว่า 70 สาขา ที่บริหารโดย PTTOR นั้นคาดว่าจะเริ่มทยอยวางจำหน่ายในสาขาต่างๆ ได้ในช่วงต้นปี 2562 นอกจากนี้ PTTOR และบริษัท การบินไทยฯ โดยฝ่ายครัวการบิน วางโครงการในอนาคตเป็นการเปิดร้านร่วมกัน ในลักษณะของ CoBranding คือ เป็นการรวมกันระหว่างร้าน Café Amazon และร้านพัฟแอนด์พาย ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงการร่วมกันพัฒนาสินค้าอาหารแช่แข็งเพื่อจะนำไปวางจำหน่ายในร้าน Café Amazon ในสาขาต่างประเทศอีกด้วย

ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ มั่นใจว่าสินค้าภายใต้บแรนด์ “THAI Catering” จะสามารถเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและอาหารพร้อมทานในร้าน Café Amazon รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากใช้วัตถุดิบที่ได้รับการคัดสรรคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของฝ่ายครัวการบิน ซึ่งดำเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินการบินไทย และสายการบินลูกค้ามากกว่า 60 สายการบิน ซึ่งการลงนามความเข้าใจร่วมกันครั้งนี้ นับเป็นการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ของหน่วยธุรกิจ บริษัท การบินไทยฯ ภายใต้พันธกิจหลักในการให้บริการด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นไทยบนมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/3RIFt
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน