ธุรกิจ

มิเชอแลง ส่งเสริมจินตนาการเยาวชนไทยผ่านการประกวดวาดภาพสด ผ่านโครงการ ศิลปะเด็กมิเชอแลง ปีที่ 21


Day1_Michelin Drawing Contests 2018 (603 of 2250)

 

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ร่วมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยในรูปแบบศิลปะในโครงการ ศิลปะเด็กมิเชอแลง เวทีการประกวดวาดภาพสดที่ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540

 

Day1_Michelin Drawing Contests 2018 (1362 of 2250)

 

โครงการประกวดวาดภาพ ศิลปะเด็กมิเชอแลง (Michelin Drawing Contest) ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศิลป์สิรินธร อ. วังสะพุง จ. เลย นำโดย อาจารย์สังคม ทองมี ประธานผู้ก่อตั้งศูนย์สิรินธร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้จินตนาการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าในโลกแห่งอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่ทาง มิเชอแลง จัดขึ้น ให้เด็กไทยได้เห็นความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมการสัญจรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าของบริษัทฯ

 

โดยโครงการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พระราชทานโล่รางวัลสำหรับเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ พร้อมทุนการศึกษากว่า 130,000 บาท ในการประกวด Michelin Drawing Contest 2018 ภายใต้หัวข้อ “มิเชอแลงกับการเดินทางแห่งอนาคต” ซึ่งการประกวดจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภทที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และประเภทที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

ชาลิน นานา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สยามมิชลิน จำกัด กล่าวว่า “ศิลปะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เด็กไทยมีความสามารถและทักษะ ซึ่งควรได้รับการต่อยอดส่งเสริมทางด้านนี้ เพราะศิลปะเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพ ระบายสี บอกเล่าเรื่องราวความคิดผ่านผลงานศิลปะ โดยปีนี้เด็กๆ ยังคงให้ความสนใจ และร่วมเข้าการประกวด โดยหัวข้อที่ตั้งขึ้น อยากเห็นมุมมองของเด็กไทยและอยากชวนให้พวกเขาได้คิดว่า อนาคตอยากเห็นการสัญจรเป็นอย่างไร ถ้าอยากเห็นการสัญจรที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า สะอาดกว่า และปลอดภัยกว่า จะสามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งเด็กหลายคนนอกจากทักษะด้านศิลปะที่เก่งแล้ว เขายังมีมุมมองความคิดที่หลากหลาย โครงการนี้กระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิด จินตนาการสร้างผลงานศิลปะ พัฒนาศักยภาพของเด็กไทย”

 

อาจารย์สังคม ทองมี ประธานผู้ก่อตั้งศูนย์สิรินธร กล่าวว่า “ศิลปะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเด็ก ไม่ใช่เพียงการต่อยอดจินตนาการ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และให้เขาได้ใช้ความคิดลงสู่แผ่นกระดาษ วาดภาพ ระบายสีเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกฝน การใช้สมาธิ และเป็นการเปิดกว้างทางความคิดให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมีความสุข ซึ่งการประกวดวาดภาพสด ศิลปะเด็กมิเชอแลง เป็นอีกเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กต่างจังหวัด เด็กในพื้นที่ห่างไกลต่างๆ ได้แสดงศักยภาพ ความสามารถด้านศิลปะอย่างเต็มที่ และเมื่อมีหัวข้อ ก่อนที่พวกเขาจะวาดภาพ ระบายสี ก็ต้องคิดว่าจะนำเสนออะไร ต้องใช้สีอะไร เทคนิคอย่างไร และการที่ได้มาเรียนรู้เห็นเพื่อนๆ จากหลายโรงเรียน ทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์มากมาย”

 ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/z3bEq
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน