ธุรกิจ

เชลล์ ภูมิใจรับรางวัลชนะเลิศ “สุดยอดส้วมแห่งปี 2560”


Best Toilet_2

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมแห่งปี 2560” ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำหรับห้องน้ำ ณ สถานีบริการ หจก. มนเทียรรุ่งเรือง สาขา 5 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในโอกาสรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2561 (World Toilet Day 2018) เป็นข้อพิสูจน์ถึงความตั้งใจในการส่งมอบประสบการณ์บริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการขยายสถานีบริการเพื่อพัฒนาให้สถานีบริการน้ำมันเชลล์เป็น สถานีเติมสุขสำหรับลูกค้าทุกคน ตามแนวคิด เชลล์เติมสุขให้ทุกชีวิตหรือ “Making Life’s Journey Better”

อรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์เข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดีว่าต้องการความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและความปลอดภัย ในการเข้ารับบริการที่สถานีบริการน้ำมัน  ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจนอนออยล์ตลอดจนส่งมอบบริการที่เป็นเลิศเพื่อดูแลผู้ขับขี่ นอกเหนือจากการดูแลรถด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง รางวัลชนะเลิศ สุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราได้รับในวันนี้เป็นความภูมิใจอย่างมาก เพราะเป็นกำลังใจให้เรามุ่งมั่นส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สถานีบริการเชลล์ต่อไป

Best Toilet_5

เชลล์ ตระหนักดีว่าส้วมสาธารณะเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานีบริการน้ำมันที่รองรับผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้เองเชลล์จึงทำงานร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ คือ เอสซีจี เพื่อนำแนวคิดนวัตกรรมมาใช้ในการออกแบบห้องน้ำของเรา ให้ได้มาตรฐานตามห้องน้ำรูปแบบใหม่ที่เราให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่ม (Universal Design) เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา ความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety and Hygiene)  ในเรื่องแสงสว่างและสภาพโดยรวม รวมถึงการบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly)  เช่นการได้รับแสงธรรมชาติ การประหยัดน้ำและไฟฟ้า

Best Toilet  4

ห้องน้ำรูปแบบใหม่ของเชลล์ได้รับการออกแบบเป็นมิตรกับผู้ใช้ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง รวมถึงผู้ที่มีความลำบากในการเคลื่อนไหว (ผู้สูงอายุหรือผู้พิการโดยการใช้โถส้วมแบบนั่งราบทั้งหมดเพื่อให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ตัวอาคารได้รับการออกแบบให้คำนึงถึงความโปร่ง มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้ดี ลดปัญหาเรื่องกลิ่น ด้านความปลอดภัย เชลล์เลือกใช้พื้นที่ทำจากวัสดุกันลื่น ติดตั้งระบบไฟแสงสว่างให้เพียงพอทั้งในและนอกบริเวณอาคารห้องน้ำเพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในห้องน้ำผู้หญิงที่มีการติดตั้งปุ่มสัญญาณฉุกเฉินทุกห้องเพื่อให้สถานีสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ทันท่วงที มีแม่บ้านให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และทำความสะอาดทุกๆ 30 นาที เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความสะอาด สะดวก และปลอดภัย นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเชลล์ในด้านพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม จึงติดตั้งหลังคาโปร่งเพื่อให้แสงสว่างตอนกลางวัน ลดการใช้พลังงานด้วยการใช้หลอดไฟ LED กำหนดเวลาเปิด/ปิดไฟอย่างมีมาตรฐานในแต่ละช่วงฤดูกาล  การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำจากเอสจีซี  การออกแบบแยกส่วนแห้งส่วนเปียกเพื่อสะดวกในการดูแลรักษา ลดการใช้น้ำในการทำความสะอาด การกักเก็บหรือบำบัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบให้มากที่สุด

Best Toilet _3

นอกจากนี้ สถานีบริการเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ยังได้เข้าโครงการ “แยกขยะอันตราย” กับสำนักการจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดตั้งถังแยกขยะแต่ละประเภท และรณรงค์ให้ชุมชนนำขยะอันตรายมาทิ้งให้ถูกประเภท เพื่อการกำจัดอย่างถูกวิธี ลดปัญหาทางมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ยังมีการเชิญร้านค้าในสถานีให้ทราบวิธีการจัดแยกขยะของร้านอย่างถูกวิธี ตลอดจนการบำรุงรักษาบ่อดักไขมันของร้านก่อนปล่อยลงรางระบายน้ำรวม

“ด้วยตวามตั้งใจของเชลล์ที่ต้องการให้สถานีน้ำมันของเราเป็น สถานีเติมสุขอย่างแท้จริง เชลล์มีการปรับปรุงห้องน้ำไปแล้วกว่า 100 สถานี และจะเดินหน้าปรับปรุงห้องน้ำในทุกสถานีบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องน้ำรูปแบบใหม่ปีละ 50 แห่งจนครบทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสถานีบริการในส่วนอื่นๆ เพื่อมอบประสบการณ์ในการใช้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า” อรอุทัย กล่าวสรุป------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ZGW22
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน