บทความ

เชลล์ ภูมิใจรับรางวัลชนะเลิศ “สุดยอดส้วมแห่งปี 2560”


Best Toilet_2

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมแห่งปี 2560” ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำหรับห้องน้ำ ณ สถานีบริการ หจก. มนเทียรรุ่งเรือง สาขา 5 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในโอกาสรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2561 (World Toilet Day 2018) เป็นข้อพิสูจน์ถึงความตั้งใจในการส่งมอบประสบการณ์บริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการขยายสถานีบริการเพื่อพัฒนาให้สถานีบริการน้ำมันเชลล์เป็น สถานีเติมสุขสำหรับลูกค้าทุกคน ตามแนวคิด เชลล์เติมสุขให้ทุกชีวิตหรือ “Making Life’s Journey Better”

อรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์เข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดีว่าต้องการความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและความปลอดภัย ในการเข้ารับบริการที่สถานีบริการน้ำมัน  ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจนอนออยล์ตลอดจนส่งมอบบริการที่เป็นเลิศเพื่อดูแลผู้ขับขี่ นอกเหนือจากการดูแลรถด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง รางวัลชนะเลิศ สุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราได้รับในวันนี้เป็นความภูมิใจอย่างมาก เพราะเป็นกำลังใจให้เรามุ่งมั่นส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สถานีบริการเชลล์ต่อไป

Best Toilet_5

เชลล์ ตระหนักดีว่าส้วมสาธารณะเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานีบริการน้ำมันที่รองรับผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้เองเชลล์จึงทำงานร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ คือ เอสซีจี เพื่อนำแนวคิดนวัตกรรมมาใช้ในการออกแบบห้องน้ำของเรา ให้ได้มาตรฐานตามห้องน้ำรูปแบบใหม่ที่เราให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่ม (Universal Design) เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา ความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety and Hygiene)  ในเรื่องแสงสว่างและสภาพโดยรวม รวมถึงการบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly)  เช่นการได้รับแสงธรรมชาติ การประหยัดน้ำและไฟฟ้า

Best Toilet  4

ห้องน้ำรูปแบบใหม่ของเชลล์ได้รับการออกแบบเป็นมิตรกับผู้ใช้ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง รวมถึงผู้ที่มีความลำบากในการเคลื่อนไหว (ผู้สูงอายุหรือผู้พิการโดยการใช้โถส้วมแบบนั่งราบทั้งหมดเพื่อให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ตัวอาคารได้รับการออกแบบให้คำนึงถึงความโปร่ง มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้ดี ลดปัญหาเรื่องกลิ่น ด้านความปลอดภัย เชลล์เลือกใช้พื้นที่ทำจากวัสดุกันลื่น ติดตั้งระบบไฟแสงสว่างให้เพียงพอทั้งในและนอกบริเวณอาคารห้องน้ำเพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในห้องน้ำผู้หญิงที่มีการติดตั้งปุ่มสัญญาณฉุกเฉินทุกห้องเพื่อให้สถานีสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ทันท่วงที มีแม่บ้านให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และทำความสะอาดทุกๆ 30 นาที เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความสะอาด สะดวก และปลอดภัย นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเชลล์ในด้านพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม จึงติดตั้งหลังคาโปร่งเพื่อให้แสงสว่างตอนกลางวัน ลดการใช้พลังงานด้วยการใช้หลอดไฟ LED กำหนดเวลาเปิด/ปิดไฟอย่างมีมาตรฐานในแต่ละช่วงฤดูกาล  การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำจากเอสจีซี  การออกแบบแยกส่วนแห้งส่วนเปียกเพื่อสะดวกในการดูแลรักษา ลดการใช้น้ำในการทำความสะอาด การกักเก็บหรือบำบัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบให้มากที่สุด

Best Toilet _3

นอกจากนี้ สถานีบริการเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานคร ยังได้เข้าโครงการ “แยกขยะอันตราย” กับสำนักการจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดตั้งถังแยกขยะแต่ละประเภท และรณรงค์ให้ชุมชนนำขยะอันตรายมาทิ้งให้ถูกประเภท เพื่อการกำจัดอย่างถูกวิธี ลดปัญหาทางมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ยังมีการเชิญร้านค้าในสถานีให้ทราบวิธีการจัดแยกขยะของร้านอย่างถูกวิธี ตลอดจนการบำรุงรักษาบ่อดักไขมันของร้านก่อนปล่อยลงรางระบายน้ำรวม

“ด้วยตวามตั้งใจของเชลล์ที่ต้องการให้สถานีน้ำมันของเราเป็น สถานีเติมสุขอย่างแท้จริง เชลล์มีการปรับปรุงห้องน้ำไปแล้วกว่า 100 สถานี และจะเดินหน้าปรับปรุงห้องน้ำในทุกสถานีบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องน้ำรูปแบบใหม่ปีละ 50 แห่งจนครบทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสถานีบริการในส่วนอื่นๆ เพื่อมอบประสบการณ์ในการใช้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า” อรอุทัย กล่าวสรุป------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ZGW22
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th