บทความ

โตโยตา เผยตลาดรถยนต์เดือนตุลาคม ยอดขายรวม 86,931 คัน เพิ่มขึ้น 26.8 %


สุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 86,931 คัน เพิ่มขึ้น 26.8 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 32,805 คัน เพิ่มขึ้น 14.1 % รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 54,126 คัน เพิ่มขึ้น 36 % ขณะที่รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 43,827 คัน เพิ่มขึ้น 34.6 %

-ประเด็นสำคัญ
1) ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคม ปริมาณการขาย 86,931 คัน เพิ่มขึ้น 26.8 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 14.1 % และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 36 % ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ และรุ่นปรับปรุงใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ ที่สามารถตอบรับกับการใช้งานของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อรถรุ่นใหม่ยังคงมีอยู่สูง
2) ตลาดรถยนต์สะสม 10 เดือน มีปริมาณการขาย 833,515 คัน เพิ่มขึ้น 20.9 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 18.5 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 22.5 % เป็นผลจากความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี จากแรงขับเคลื่อนทั้งจากการบริโภคและการลงทุนของเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ จากค่ายรถยนต์
3) ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน มีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากมีการจัดงาน Thailand International Motor Expo 2018 ดังนั้นจึงทำให้ค่ายรถยนต์ต่างๆ พากันทยอยมอบข้อเสนอพิเศษตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อกระตุ้นความสนใจในการซื้อรถยนต์ใหม่ อีกทั้งยังเพิ่มแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อถึงแม้ว่ายังมีความกังวลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน แต่ยังไม่ส่งผลต่อตลาดรถยนต์มากนัก

– ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนตุลาคม 2561
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 86,931 คัน เพิ่มขึ้น 26.8 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 29,025 คัน เพิ่มขึ้น 36.6 % ส่วนแบ่งตลาด 33.4 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,496 คัน เพิ่มขึ้น 11.7 % ส่วนแบ่งตลาด 15.5 %
อันดับที่ 3 ฮอนดา 10,987 คัน เพิ่มขึ้น 13.7 % ส่วนแบ่งตลาด 12.6 %
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 32,805 คัน เพิ่มขึ้น 14.1 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 9,814 คัน ลดลง 1.4 % ส่วนแบ่งตลาด 29.9 %
อันดับที่ 2 ฮอนดา 8,144 คัน เพิ่มขึ้น 9.8 % ส่วนแบ่งตลาด 24.8 %
อันดับที่ 3 มาซดา 4,180 คัน เพิ่มขึ้น 64.8 % ส่วนแบ่งตลาด 12.7 %
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 54,126 คัน เพิ่มขึ้น 36 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 19,211 คัน เพิ่มขึ้น 70 % ส่วนแบ่งตลาด 35.5 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,496 คัน เพิ่มขึ้น 11.7 % ส่วนแบ่งตลาด 24.9 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,097 คัน เพิ่มขึ้น 16.4 % ส่วนแบ่งตลาด 9.4 %
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 43,827 คัน เพิ่มขึ้น 34.6 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 17,088 คัน เพิ่มขึ้น 58.9 % ส่วนแบ่งตลาด 39 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,108 คัน เพิ่มขึ้น 13.3 % ส่วนแบ่งตลาด 27.6 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,096 คัน เพิ่มขึ้น 22.9 % ส่วนแบ่งตลาด 11.6 %
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,764 คัน
โตโยตา 1,979 คัน – อีซูซุ 1,112 คัน – มิตซูบิชิ 931 คัน– ฟอร์ด 825 คัน– นิสสัน 521 คัน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 38,063 คัน เพิ่มขึ้น 39.5 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 15,109 คัน เพิ่มขึ้น 84.9 % ส่วนแบ่งตลาด 39.7 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,996 คัน ลดลง 11.7 % ส่วนแบ่งตลาด 28.9 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,271 คัน เพิ่มขึ้น 22 % ส่วนแบ่งตลาด 11.2 %

 

– สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม-ตุลาคม 2561
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 833,515 คัน เพิ่มขึ้น 20.9 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 253,185 คัน เพิ่มขึ้น 35.4 % ส่วนแบ่งตลาด 30.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 139,164 คัน เพิ่มขึ้น 6.3 % ส่วนแบ่งตลาด 16.7 %
อันดับที่ 3 ฮอนดา 103,902 คัน เพิ่มขึ้น 0.9 % ส่วนแบ่งตลาด 12.5 %
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 323,896 คัน เพิ่มขึ้น 18.5 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 92,695 คัน เพิ่มขึ้น 23.3 % ส่วนแบ่งตลาด 28.6 %
อันดับที่ 2 ฮอนดา 78,306 คัน เพิ่มขึ้น 2.1 % ส่วนแบ่งตลาด 24.2 %
อันดับที่ 3 มาซดา 42,109 คัน เพิ่มขึ้น 45.8 % ส่วนแบ่งตลาด 13 %
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 509,619 คัน เพิ่มขึ้น 22.5 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 160,490 คัน เพิ่มขึ้น 43.6 % ส่วนแบ่งตลาด 31.5 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 139,164คัน เพิ่มขึ้น 6.3 % ส่วนแบ่งตลาด 27.3 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 54,571 คัน เพิ่มขึ้น 25.7 % ส่วนแบ่งตลาด 10.7 %
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 404,340 คัน เพิ่มขึ้น 20.4 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 139,656 คัน เพิ่มขึ้น 34.7 % ส่วนแบ่งตลาด 34.5 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 126,292 คัน เพิ่มขึ้น 5.8 % ส่วนแบ่งตลาด 31.2 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 53,875 คัน เพิ่มขึ้น 31.2 % ส่วนแบ่งตลาด 13.3 %
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 51,575คัน
โตโยตา 21,505 คัน – มิตซูบิชิ 10,276 คัน – อีซูซุ 9,983 คัน – ฟอร์ด 8,088 คัน – เชฟโรเลต์ 1,202 คัน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 352,765 คัน เพิ่มขึ้น 21.9 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 118,151 คัน เพิ่มขึ้น 37 % ส่วนแบ่งตลาด 33.5 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 116,309 คัน เพิ่มขึ้น 6.5 % ส่วนแบ่งตลาด 33 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 45,787 คัน เพิ่มขึ้น 32 % ส่วนแบ่งตลาด 13 %------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/D4HA0
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:54 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th