ธุรกิจ

โตโยตา เผยตลาดรถยนต์เดือนตุลาคม ยอดขายรวม 86,931 คัน เพิ่มขึ้น 26.8 %


สุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนตุลาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 86,931 คัน เพิ่มขึ้น 26.8 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 32,805 คัน เพิ่มขึ้น 14.1 % รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 54,126 คัน เพิ่มขึ้น 36 % ขณะที่รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 43,827 คัน เพิ่มขึ้น 34.6 %

-ประเด็นสำคัญ
1) ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคม ปริมาณการขาย 86,931 คัน เพิ่มขึ้น 26.8 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 14.1 % และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 36 % ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ และรุ่นปรับปรุงใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ ที่สามารถตอบรับกับการใช้งานของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อรถรุ่นใหม่ยังคงมีอยู่สูง
2) ตลาดรถยนต์สะสม 10 เดือน มีปริมาณการขาย 833,515 คัน เพิ่มขึ้น 20.9 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 18.5 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 22.5 % เป็นผลจากความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี จากแรงขับเคลื่อนทั้งจากการบริโภคและการลงทุนของเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ จากค่ายรถยนต์
3) ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน มีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากมีการจัดงาน Thailand International Motor Expo 2018 ดังนั้นจึงทำให้ค่ายรถยนต์ต่างๆ พากันทยอยมอบข้อเสนอพิเศษตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อกระตุ้นความสนใจในการซื้อรถยนต์ใหม่ อีกทั้งยังเพิ่มแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อถึงแม้ว่ายังมีความกังวลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน แต่ยังไม่ส่งผลต่อตลาดรถยนต์มากนัก

– ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนตุลาคม 2561
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 86,931 คัน เพิ่มขึ้น 26.8 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 29,025 คัน เพิ่มขึ้น 36.6 % ส่วนแบ่งตลาด 33.4 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,496 คัน เพิ่มขึ้น 11.7 % ส่วนแบ่งตลาด 15.5 %
อันดับที่ 3 ฮอนดา 10,987 คัน เพิ่มขึ้น 13.7 % ส่วนแบ่งตลาด 12.6 %
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 32,805 คัน เพิ่มขึ้น 14.1 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 9,814 คัน ลดลง 1.4 % ส่วนแบ่งตลาด 29.9 %
อันดับที่ 2 ฮอนดา 8,144 คัน เพิ่มขึ้น 9.8 % ส่วนแบ่งตลาด 24.8 %
อันดับที่ 3 มาซดา 4,180 คัน เพิ่มขึ้น 64.8 % ส่วนแบ่งตลาด 12.7 %
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 54,126 คัน เพิ่มขึ้น 36 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 19,211 คัน เพิ่มขึ้น 70 % ส่วนแบ่งตลาด 35.5 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,496 คัน เพิ่มขึ้น 11.7 % ส่วนแบ่งตลาด 24.9 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,097 คัน เพิ่มขึ้น 16.4 % ส่วนแบ่งตลาด 9.4 %
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 43,827 คัน เพิ่มขึ้น 34.6 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 17,088 คัน เพิ่มขึ้น 58.9 % ส่วนแบ่งตลาด 39 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,108 คัน เพิ่มขึ้น 13.3 % ส่วนแบ่งตลาด 27.6 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,096 คัน เพิ่มขึ้น 22.9 % ส่วนแบ่งตลาด 11.6 %
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,764 คัน
โตโยตา 1,979 คัน – อีซูซุ 1,112 คัน – มิตซูบิชิ 931 คัน– ฟอร์ด 825 คัน– นิสสัน 521 คัน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 38,063 คัน เพิ่มขึ้น 39.5 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 15,109 คัน เพิ่มขึ้น 84.9 % ส่วนแบ่งตลาด 39.7 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,996 คัน ลดลง 11.7 % ส่วนแบ่งตลาด 28.9 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,271 คัน เพิ่มขึ้น 22 % ส่วนแบ่งตลาด 11.2 %

 

– สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม-ตุลาคม 2561
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 833,515 คัน เพิ่มขึ้น 20.9 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 253,185 คัน เพิ่มขึ้น 35.4 % ส่วนแบ่งตลาด 30.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 139,164 คัน เพิ่มขึ้น 6.3 % ส่วนแบ่งตลาด 16.7 %
อันดับที่ 3 ฮอนดา 103,902 คัน เพิ่มขึ้น 0.9 % ส่วนแบ่งตลาด 12.5 %
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 323,896 คัน เพิ่มขึ้น 18.5 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 92,695 คัน เพิ่มขึ้น 23.3 % ส่วนแบ่งตลาด 28.6 %
อันดับที่ 2 ฮอนดา 78,306 คัน เพิ่มขึ้น 2.1 % ส่วนแบ่งตลาด 24.2 %
อันดับที่ 3 มาซดา 42,109 คัน เพิ่มขึ้น 45.8 % ส่วนแบ่งตลาด 13 %
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 509,619 คัน เพิ่มขึ้น 22.5 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 160,490 คัน เพิ่มขึ้น 43.6 % ส่วนแบ่งตลาด 31.5 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 139,164คัน เพิ่มขึ้น 6.3 % ส่วนแบ่งตลาด 27.3 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 54,571 คัน เพิ่มขึ้น 25.7 % ส่วนแบ่งตลาด 10.7 %
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 404,340 คัน เพิ่มขึ้น 20.4 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 139,656 คัน เพิ่มขึ้น 34.7 % ส่วนแบ่งตลาด 34.5 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 126,292 คัน เพิ่มขึ้น 5.8 % ส่วนแบ่งตลาด 31.2 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 53,875 คัน เพิ่มขึ้น 31.2 % ส่วนแบ่งตลาด 13.3 %
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 51,575คัน
โตโยตา 21,505 คัน – มิตซูบิชิ 10,276 คัน – อีซูซุ 9,983 คัน – ฟอร์ด 8,088 คัน – เชฟโรเลต์ 1,202 คัน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 352,765 คัน เพิ่มขึ้น 21.9 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 118,151 คัน เพิ่มขึ้น 37 % ส่วนแบ่งตลาด 33.5 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 116,309 คัน เพิ่มขึ้น 6.5 % ส่วนแบ่งตลาด 33 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 45,787 คัน เพิ่มขึ้น 32 % ส่วนแบ่งตลาด 13 %------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/D4HA0
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:54 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน