ธุรกิจ

เอสโซ่ (ประเทศไทย)ฯ รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทองจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย


หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มอบรางวัล องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง ให้แก่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

พีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2018 ให้แก่ เจเรมี อาร์ ออสเตอร์สตอค ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงานฉลองโครงการรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย พิธีจัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

โครงการรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นนี้ จัดขึ้นโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแบ่งปันความคิด หลักการ และการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคม และมอบรางวัลให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ในปีนี้ เอสโซ่ (ประเทศไทย)ฯ ได้สนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้นักศึกษาระดับอาชีวะ กว่า 450 ทีม มีพื้นที่ในการแสดงฝีมือ ทักษะในการสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาในชุมชน โดยทีมผู้ชนะระดับประเทศ 40 ทีม จะได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรม Startup101 และแข่งขันใน R-League ของทางสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และมี 4 ทีมที่ได้รับคัดเลือกเพื่อส่งมอบชิ้นงาน หรือองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนต่อไป โครงการดังกล่าวได้รับคัดเลือกเข้าชิงชนะเลิศในหมวด Excellence in Developing Smart People ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย Thailand 4.0 ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศอีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/0mLrI
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน