ธุรกิจ

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัยฯ จัดประชุมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กร


วิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Manager Conference ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งนอกจากการสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันยังมีการจัดทำ Workshop เพื่อร่วมกันวางแผนธุรกิจเชิงรุกของบริษัทฯ การนำเสนอแผนงานการคาดการณ์แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ พร้อมกำหนดกลยุทธ์ทิศทางและเป้าหมายในอันที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกันในปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งจากสำนักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ เรสซิเด้นส์------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/RxClY
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน