ธุรกิจ

ฟอร์ด รับรางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Gold Award


ฟอร์ด มอเตอร์ คัมพะนี รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี2018 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition in 2018 Gold Award) โดยฟอร์ดได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมี อานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ฟอร์ด อาเซียน เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก อุปทูต ปีเตอร์ เฮย์มอนด์  อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และมี เจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

โครงการเพื่อสังคมที่ฟอร์ด ประเทศไทย ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการ “Driving Skills for Life-ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัยที่ให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง มาเป็นเวลา 11 ปีในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการกว่า 12,000 ราย รวมถึงกิจกรรมที่ฟอร์ดมุ่งส่งเสริมพลังแห่งจิตอาสาของพนักงานในการร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน รวมถึงการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคมซึ่งเป็นปณิธานร่วมกันของฟอร์ดทั่วโลก------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/4awRg
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน