ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ รับโล่ผู้มีอุปการคุณ สนับสนุนทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561


รศ.ดร. พิชัย โตวิวิชญ์ อดีตกรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ มอบโล่ผู้มีอุปการคุณให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี ประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท รับมอบในฐานะที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนรางวัล ทุนการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิฯ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในงาน “พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยมทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2561” เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิฯ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ได้มอบรางวัลและทุนอุดหนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ แก่นิสิตนักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยที่ผ่านมา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนรางวัล ทุนการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเกิดความตั้งใจในการศึกษา และสร้างจิตสำนึกต่อการให้ความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/jIeXt
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน