ธุรกิจ

มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค มอบ 3 ล้านบาท บริจาค 3 หน่วยงาน


มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค โดย ดร. ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 3,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสวันเกิดครบรอบ 80 ปี โดยมีตัวแทนจาก 3 หน่วยงาน เข้ารับมอบ เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วย ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล และมูลนิธิ ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริํษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/XNe8h
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน