ธุรกิจ

โตโยตา เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน โตโยตา เมืองสีเขียว อยุธยา


BD6B519D-E262-4E21-8DA1-CE0428CE885B

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน โตโยตา เมืองสีเขียว อยุธยา ภายใต้แนวคิด เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต ณ โตโยตา เมืองสีเขียว ตำบลหัวรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

F6E22D12-4FB7-4D8F-AEBF-FAC6BEA5979F

 

โตโยตา เมืองสีเขียว อยุธยา แห่งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กับ โตโยตา โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างชุมชนที่ไม่เพียงแต่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โตโยตา เมืองสีเขียว อยุธยา แห่งนี้ แสดงให้เห็นถึงผลแห่งความพยายามที่จะประยุกต์หลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ โตโยตา โดยมีเจตนาในการแบ่งปันบทเรียนและความสำเร็จจากโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมเมือง โดยเมืองสีเขียวแห่งนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของ โตโยตา ที่ตั้งอยู่นอกโรงงาน

 

6A62A0E6-D8FD-409F-9388-4123444749DA

 

กิจกรรมสำคัญของ โตโยตา เมืองสีเขียว คือ การส่งต่อองค์ความรู้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ โตโยตา เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง ส่งเสริมให้คนในชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจำหน่าย โตโยตา และชุมชน ในการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วใน 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดกระบี่ และจังหวัดเลย

 

ECE46E7F-D57E-4C70-80EC-5BD30BE50CA5

 

สำหรับโครงการ โตโยตา เมืองสีเขียว อยุธยา ถือเป็นจังหวัดที่ 4 ที่ โตโยตา ได้นำองค์ความรู้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ โตโยตา มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบเป็นจังหวัดแรก โดยความร่วมมือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ในการบูรณะเรือนจำเก่า หน้าตลาดหัวรอ บนพื้นที่ขนาด 8 ไร่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน ต่อจาก ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน ชีวพนาเวศ ในโรงงาน โตโยตา บ้านโพธิ์ โดยนำองค์ความรู้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้านของ โตโยตา มาจัดแสดงภายในพื้นที่เมืองสีเขียว ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว, การจัดการขยะ, การอนุรักษ์น้ำ, การลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก และการเดินทางอย่างยั่งยืน

 

97BC7A09-BEF5-4B3A-B5C4-39AAF0F7B118

 

โตโยตา เมืองสีเขียว อยุธยา เปิดให้บริการทุกวัน โดยโซนสวน เปิดตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. สำหรับโซนอาคารนิทรรศการ เปิดบริการตั้งแต่ 10.00-17.00 น. โดย โตโยตา เมืองสีเขียว ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการจัดสรรเยาวชนทำหน้าที่เป็นเยาวชน โตโยตา เมืองสีเขียว ถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชน

 

EECC7428-DE5E-40C6-9975-FD37F8AA5406

 

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561-มีนาคม 2562 อาทิ ตลาดนัดเพื่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก วันมาฆบูชา วันวาเลนไทน์ ตลอดจนมีการเปิดลานกิจกรรมสำหรับการแสดงออกความสามารถด้านดนตรี และศิลปะ สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

 ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/jO1X5
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:14 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน