ธุรกิจ

กลุ่มอีซูซุ ร่วมกับ สอศ. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในสายอาชีพ


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สานต่อโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์ อีซูซุ” รุ่นที่ 19-20 พร้อมมอบชุดเครื่องยนต์ อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ และอุปกรณ์เพื่อการส่งเสริมการเรียน-การสอนอันทันสมัยให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก โทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ ดร. บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ ที่ผ่านการอบรม

Isuzu+ 372

โทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “กว่า 6 ทศวรรษที่ อีซูซุ ได้ดำเนินงานตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ อีซูซุ ที่เรียกว่า “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” โดยได้ริเริ่มและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพราะเชื่อว่าการศึกษา คือ รากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมา อีซูซุ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาบุคลากรของอาชีวะมายาวนาน ผ่านโครงการต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ สนับสนุนโดย อีซูซุ 12 แห่ง สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์มัลทิติมีเดีย รวมถึงการมอบสื่อการเรียนให้แก่วิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานการทางเรียนรู้อย่างบูรณาการ อีซูซุ จึงผลักดันให้มีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสริมและต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์จาก อีซูซุ ไปสู่สังคมโดยรวม โดยมีบุคลากรในสังกัด สอศ. เป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงความรู้เหล่านั้นไปสู่นักเรียน-นักศึกษา ในสายวิชาชีพ ซึ่ง อีซูซุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคตได้อย่างดียิ่ง”

การอบรม ณ สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ (4)

 

บรรยากาศการอบรมภาคปฏิบัติ (1)

 

บรรยากาศการอบรมภาคปฏิบัติ (4)

โครงการการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2551 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะร่วมผลักดันและต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ อีซูซุ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้รถทั่วโลก เพื่อสร้างประโยชน์ในวงกว้างให้แก่วงการการศึกษาของประเทศ โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น จากทีมวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ (Tri Petch Isuzu Training Academy) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยมีคณาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษากว่า 150 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน-การสอนสูงสุด อีซูซุ ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์ประกอบการสอนอันทันสมัยให้แก่วิทยาลัยในสังกัด สอศ. ต่างๆ ได้แก่ ชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 23 ชุด ชุดเครื่องยนต์ อีซูซุ จำนวน 9 ชุด ชุดฝึกระบบไฟฟ้าตัวถังรถยนต์ จำนวน 5 ชุด และชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสี จำนวน 6 ชุด เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะยานยนต์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/XnJfD
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน