บทความ

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ารณรงค์ความปลอดภัยรถสาธารณะ


กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ายกระดับการให้บริการด้วยรถสาธารณะที่มีความปลอดภัยเชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง ตอบสนองการใช้บริการของคนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง พร้อมเปิดตัวนักแสดง “มาริโอ้ เมาเร่อ” พรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยการเดินทางด้วยรถสาธารณะ

พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาการให้บริการรถสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถสาธารณะที่ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสูงสุด สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้โดยสาร และผู้ประกอบการรถสาธารณะของประเทศไทยได้ทั้งระบบ ครอบคลุม ทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน และนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการคมนาคมขนส่ง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบขนส่งให้ครอบคลุม เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในทุกโหมดการเดินทาง

โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ การพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อมุ่งเน้นการสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่เป็น Feeder, การกำหนดนโยบายใช้รถโดยสารขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยทดแทนรถตู้โดยสารประจำทาง เพื่อเป้าหมายการเดินทางด้วยรถสาธารณะอย่างปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวอย่างยั่งยืนโครงการ Taxi OK และ Taxi VIP ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการแทกซีทั้งระบบ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ประกอบด้วย การติดตั้งระบบ GPS Tracking ติดตามพิกัดตำแหน่งรถระบบยืนยันตัวตนผู้ขับรถกล้องบันทึกภาพในรถแบบ Snap Shot, ปุ่มฉุกเฉินเพื่อแจ้งเหตุ และการใช้รถโดยสารเช่าเหมาอย่างปลอดภัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้ประชาชนเลือกใช้บริการผู้ประกอบการรถโดยสารเช่าเหมาที่ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายในการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิรูประบบรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย โดยเน้นรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย มีความหลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์และเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตสื่อสร้างสรรค์ VDO Presentation การปฏิรูประบบรถสาธารณะมิวสิควีดีโอเพลง Taxi OK ที่แต่งโดย “แอ๊ด คาราบาว”, การประชาสัมพันธ์โครงการแทกซีทำดี เพื่อสร้างต้นแบบผู้ให้บริการรถสาธารณะที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม, ภาพยนตร์โฆษณาการรับรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การกำหนดนโยบายเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็กทดแทนรถตู้โดยสารประจำทาง โครงการรถ Taxi OK และ Taxi VIP และการกำกับดูแลการใช้รถโดยสารเช่าเหมาอย่างปลอดภัย ซึ่งได้ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการรถสาธารณะอย่างปลอดภัย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้รถสาธารณะให้มากขึ้น รวมถึงโครงการสำคัญเร่งด่วนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง โดยความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคม สื่อมวลชน ภาคเอกชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ประกอบการรถสาธารณะ ทั้งรถโดยสารประจำทางรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร และรถโดยสารเช่าเหมา เพื่อสร้างระบบขนส่งด้วยรถสาธารณะที่มีความปลอดภัย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/iLFZe
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th