ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ารณรงค์ความปลอดภัยรถสาธารณะ


กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ายกระดับการให้บริการด้วยรถสาธารณะที่มีความปลอดภัยเชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง ตอบสนองการใช้บริการของคนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง พร้อมเปิดตัวนักแสดง “มาริโอ้ เมาเร่อ” พรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยการเดินทางด้วยรถสาธารณะ

พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาการให้บริการรถสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถสาธารณะที่ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสูงสุด สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้โดยสาร และผู้ประกอบการรถสาธารณะของประเทศไทยได้ทั้งระบบ ครอบคลุม ทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน และนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการคมนาคมขนส่ง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบขนส่งให้ครอบคลุม เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในทุกโหมดการเดินทาง

โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ การพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อมุ่งเน้นการสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่เป็น Feeder, การกำหนดนโยบายใช้รถโดยสารขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยทดแทนรถตู้โดยสารประจำทาง เพื่อเป้าหมายการเดินทางด้วยรถสาธารณะอย่างปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวอย่างยั่งยืนโครงการ Taxi OK และ Taxi VIP ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการแทกซีทั้งระบบ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ประกอบด้วย การติดตั้งระบบ GPS Tracking ติดตามพิกัดตำแหน่งรถระบบยืนยันตัวตนผู้ขับรถกล้องบันทึกภาพในรถแบบ Snap Shot, ปุ่มฉุกเฉินเพื่อแจ้งเหตุ และการใช้รถโดยสารเช่าเหมาอย่างปลอดภัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้ประชาชนเลือกใช้บริการผู้ประกอบการรถโดยสารเช่าเหมาที่ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายในการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิรูประบบรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย โดยเน้นรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย มีความหลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์และเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตสื่อสร้างสรรค์ VDO Presentation การปฏิรูประบบรถสาธารณะมิวสิควีดีโอเพลง Taxi OK ที่แต่งโดย “แอ๊ด คาราบาว”, การประชาสัมพันธ์โครงการแทกซีทำดี เพื่อสร้างต้นแบบผู้ให้บริการรถสาธารณะที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม, ภาพยนตร์โฆษณาการรับรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การกำหนดนโยบายเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็กทดแทนรถตู้โดยสารประจำทาง โครงการรถ Taxi OK และ Taxi VIP และการกำกับดูแลการใช้รถโดยสารเช่าเหมาอย่างปลอดภัย ซึ่งได้ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการรถสาธารณะอย่างปลอดภัย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้รถสาธารณะให้มากขึ้น รวมถึงโครงการสำคัญเร่งด่วนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง โดยความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคม สื่อมวลชน ภาคเอกชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ประกอบการรถสาธารณะ ทั้งรถโดยสารประจำทางรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร และรถโดยสารเช่าเหมา เพื่อสร้างระบบขนส่งด้วยรถสาธารณะที่มีความปลอดภัย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/iLFZe
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน