ธุรกิจ

กูดเยียร์ จับมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมพัฒนาช่างเทคนิค


บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) จัดการอบรมหลักสูตร “ช่างตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ” ในโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิค ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 เพื่อให้ตัวแทนพนักงานช่างจากศูนย์บริการ กูดเยียร์ ออโทแคร์ จากทั่วประเทศได้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 16-19 ตุลาคม ที่ผ่านมา

โครงการนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการให้บริการด้านยางรถยนต์และยานยนต์ของพนักงานช่างจากศูนย์บริการ กูดเยียร์ ออโทแคร์ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานช่างในศูนย์บริการ กูดเยียร์ ออโทแคร์ ให้มีทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้นและได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยผู้ร่วมอบรมจะต้องมีประสบการณ์เรื่องยางรถยนต์ ช่วงล่าง การตั้งศูนย์ล้อและถ่วงล้อ อย่างน้อย 2 ปี

พิพัฒน์ วรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กูดเยียร์ ออโทแคร์ เป็นเครือข่ายค้าปลีกที่ให้บริการด้านยางรถยนต์และยานยนต์ในระดับพรีเมียมอย่างครบวงจร เราให้ความสำคัญกับการบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดให้มีการอบรมทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ วิธีการถอดยางและถ่วงล้อมาตรฐาน และการตรวจสอบรถยนต์และการตั้งศูนย์ล้อมาตรฐาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) มาถ่ายทอดความรู้และทดสอบมาตรฐานให้แก่พนักงาน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะพนักงานช่างของศูนย์บริการ กูดเยียร์ ออโทแคร์ ทั่วประเทศให้มีความเชี่ยวชาญ มีฝีมือที่เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน ตลอดจนสามารถส่งมอบคุณค่าในการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจได้ตามมาตรฐานสากล”

โครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคของ กูดเยียร์ แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้ผู้อบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง นับเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้อบรมและเสริมสร้างความรู้การบริการด้านยางรถยนต์และยานยนต์ให้กับศูนย์บริการ กูดเยียร์ ออโทแคร์ เสริมสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อ กูดเยียร์ มั่นใจได้ว่าช่างเทคนิคสามารถให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์และให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกรายได้ รวมทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือของอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5inYy
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน