ธุรกิจ

มาสเตอร์ กรุ๊ปฯ เร่งขยายลงทุนธุรกิจรถเช่า “ซิกท์” สู่เมืองหลวงพระบาง


บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด ขยายศักยภาพธุรกิจในเครือ ในนามบริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (ลาว) จำกัด รุกขยายลงทุนธุรกิจรถเช่าภายใต้บแรนด์ “ซิกท์”ใน สปป. ลาว สู่เมืองหลวงพระบาง รับแผนโมเดลอาเซียนพแลทฟอร์ม
IMG_2625
ฯพณฯ เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสาขาการให้บริการของ ซิกท์ ประเทศไทย (SIXT Thailand) ในนาม บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จำกัด ผู้ให้บริการรถเช่าระยะสั้น ลีมูซีน และระยะยาว ในโอกาสขยายธุรกิจสู่เมืองหลวงพระบาง

ดร. สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ เอมจีซี-เอเชีย เปิดเผยว่า “บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินนโยบายโมเดล ASEAN Platform เพื่อรองรับการขยายธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยล่าสุด ซิกท์ ประเทศไทย ได้ขยายธุรกิจสู่เมืองหลวงพระบาง สปป. ลาว ในนาม บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (ลาว) จำกัด หลังจากได้เปิดดำเนินการสาขาแรก ณ เมืองเวียงจันทน์ ช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา”

“ธุรกิจรถเช่า ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งจากองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รถเช่าจึงเป็นสิ่งที่มีแนวโน้มเติบโตและเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการเปิดเออีซีอย่างเต็มรูปแบบ นำมาซึ่งทั้งโอกาสและความท้าทายสู่ธุรกิจนี้ ซึ่งภาพรวมธุรกิจรถเช่าจากการประเมินของภาครัฐและศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า มูลค่าตลาดรถเช่าในไทยล่าสุดปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่กว่า 45,000 ล้านบาท/ปี คิดเป็นสัดส่วนกว่า 50 % ของตลาดรถเช่าในอาเซียน ดังนั้น ซิกท์ จึงได้เร่งการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น”

ดร. สัณหวุฒิ กล่าวต่อไปว่า “ปีนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนธุรกิจรถเช่า เนื่องจากเล็งเห็นว่า ภูมิภาคอาเซียนมีศักยภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนักท่องเที่ยว รวมทั้งกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าไปลงทุนอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลวงพระบางเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง รองรับนักท่องเที่ยวตลาดบนอย่างแท้จริง ซึ่งมีดัชนีชี้วัดจากอัตราค่าที่พักหรือร้านอาหารที่มีราคาสูงกว่าไทย ซึ่งหลวงพระบางมีประชากรอาศัยประมาณ 500,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเยือนในแต่ละปีกว่า 1,000,000 คน นับเป็นกว่าเท่าตัวของจำนวนประชากรทั้งหมด

ที่ผ่านมา สปป. ลาว มุ่งมั่นพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขึ้นใหม่ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะ 15 ปี โดยมีเป้าหมายให้เป็นประเทศที่พัฒนาระดับปานกลาง สำหรับปี 2561 หลวงพระบางตั้งเป้าเศรษฐกิจโดยรวมให้ขยายตัวในระดับ 8.4 % เฉลี่ยรายรับต่อคนให้ได้ 2,023 เหรียญสหรัฐฯ/ปี แบ่งเป็น การบริการ 46 % กสิกรรม–ป่าไม้ 30 % และอุตสาหกรรม–หัตถกรรม 24 % ของ GDP

ทวีวัฒน์ สุวรรณไตร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (ลาว) จำกัด กล่าวว่า ฟลีทรถที่ให้บริการใน สปป. ลาว ถึงสิ้นปี 2561 มีทั้งสิ้นราว 250 คัน แบ่งเป็นรถเช่าระยะสั้นภายใต้บแรนด์ ซิกท์ 100 คัน เพื่อรองรับบริการที่เคาน์เตอร์ ซิกท์ ในสนามบินหลวงพระบาง และนครเวียงจันทน์ ส่วนที่เหลือ รองรับบริการรถเช่าระยะยาว ซึ่งจากการเริ่มดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏว่าผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ โดยมีการเติบโตของรายได้เทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นประมาณ 40 % สปป. ลาว มีนักท่องเที่ยวมาเยือนตลอดปี เห็นได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลี และไทย ซึ่งมีบทบาทในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยส่วนมากกลุ่มนักท่องเที่ยวนิยมเช่ารถขับเองเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ปัจจุบันมีจำนวนที่พักและโรงแรมเพิ่มกว่า 500 แห่ง ด้านกลยุทธ์ บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการ ด้วยการเชื่อมโยงพันธมิตรกับกลุ่มเอเจนซี และที่เติบโตอย่างต่อเนื่องกับการจองผ่านทางเวบไซท์ รวมถึงการทำตลาด Fly Drive กับสายการบินราคาประหยัด

นอกจากนั้น กลุ่มนักธุรกิจจากไทยและอีกหลายประเทศได้เข้ามาลงทุนที่หลวงพระบางค่อนข้างมาก ขณะที่สายการบินต่างๆ ก็เปิดเส้นทางมายังเมืองหลวงพระบางเพิ่มเช่นกัน ส่งผลให้ธุรกิจรถเช่ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ นโยบายของภาครัฐที่ สปป. ลาว ก็เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต ส่งผลดีต่อธุรกิจรถเช่าเป็นอันมาก

สำหรับภาพรวมกลุ่มธุรกิจรถเช่าภายใต้บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิลฯ รวมถึง ซิกท์ ประเทศไทย ในช่วงปีที่ผ่านมานั้น  มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยฟลีทรวมกว่า 5,000 คันทั้งในส่วนรถเช่าระยะยาว (ฟลีท) ที่มีรายได้เติบโตขึ้น 10 % โดยมีหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนให้การยอมรับในมาตรฐานการบริการ ส่วนรถเช่าระยะสั้น ภายใต้ ซิกท์ ประเทศไทย มีอัตราการเติบโตกว่า 25 % เป็นผลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่ให้การยอมรับมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีสาขาให้บริการครอบคลุมในทุกสนามบิน และหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศจำนวน 12 สาขา อีกทั้งอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ ในการขยายสาขาบนพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/3KLkk
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน