ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ คว้ารางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561″ ปีที่ 2


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 (Thai Chamber of Commerce Best Awards 2018) ให้แก่ บุญเลิศ กุศลเพิ่มพูล กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน) ‪ณ สำนักงาน ปปช. (สนามบินน้ำ) ห้องนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ในฐานะบริษัทที่มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยยึดหลักจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล

สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 16 ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจไทย เท่ได้ ด้วยจรรยาบรรณ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานขององค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อสาธารณะ และส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการอื่นๆ ตลอดจนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ReNMW
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน