ธุรกิจ

ตลาดรถยนต์เดือนกันยายน ยอดขายรวม 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3 %


สุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกันยายน 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,086 คัน เพิ่มขึ้น 15.6 % รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 54,620 คัน เพิ่มขึ้น 13.5 % ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 43,205 คัน เพิ่มขึ้น 13.8 %

การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย คือ
1) ตลาดรถยนต์เดือนกันยายน ปริมาณการขาย 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 15.6 % และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13.5 % ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
2) ตลาดรถยนต์สะสม 9 เดือน มีปริมาณการขาย 746,584 คัน เพิ่มขึ้น 20.3 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 19 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 21.1 % เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนที่ส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์
3) ตลาดรถยนต์ในเดือนตุลาคม มีแนวโน้มเติบโต จากการที่เศรษฐกิจโดยภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนทั้งจากการบริโภคและการลงทุนของเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ แม้ว่าผู้บริโภคบางส่วนจะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสถานะการณ์การค้าโลก แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกันยายน 2561
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 28,812 คัน เพิ่มขึ้น 39.5 % ส่วนแบ่งตลาด 32.5 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,030 คัน ลดลง 22.4 % ส่วนแบ่งตลาด 14.7 %
อันดับที่ 3 ฮอนดา 11,282 คัน เพิ่มขึ้น 6.1 % ส่วนแบ่งตลาด 12.7 %
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 34,086 คัน เพิ่มขึ้น 15.6 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 9,709 คัน เพิ่มขึ้น 20.8 % ส่วนแบ่งตลาด 28.5 %
อันดับที่ 2 ฮอนดา 8,070 คัน เพิ่มขึ้น 3.2 % ส่วนแบ่งตลาด 23.7 %
อันดับที่ 3 มาซดา 4,239 คัน เพิ่มขึ้น 29.4 % ส่วนแบ่งตลาด 12.4 %
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 54,620 คัน เพิ่มขึ้น 13.5 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 19,103 คัน เพิ่มขึ้น 51.4 % ส่วนแบ่งตลาด 35 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,030 คัน ลดลง 22.4 % ส่วนแบ่งตลาด 23.9 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 6,021 คัน เพิ่มขึ้น 22.7 % ส่วนแบ่งตลาด 11 %
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 43,205 คัน เพิ่มขึ้น 13.8 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 16,839 คัน เพิ่มขึ้น 60.6 % ส่วนแบ่งตลาด 39 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,532 คัน ลดลง 25.4 % ส่วนแบ่งตลาด 26.7 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 6,017 คัน เพิ่มขึ้น 30 % ส่วนแบ่งตลาด 13.9 %
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,464 คัน
โตโยตา 2,192 คัน-มิตซูบิชิ 1,161 คัน-อีซูซุ 1,045 คัน-ฟอร์ด 853 คัน-เชฟโรเลต์ 213 คัน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 37,741 คัน เพิ่มขึ้น 13.5 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 14,647 คัน เพิ่มขึ้น 68.4 % ส่วนแบ่งตลาด 38.8 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,487 คัน ลดลง 27.2 % ส่วนแบ่งตลาด 27.8 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,164 คัน เพิ่มขึ้น 33.7 % ส่วนแบ่งตลาด 13.7 %

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม-กันยายน 2561
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 746,584 คัน เพิ่มขึ้น 20.3 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 224,160 คัน เพิ่มขึ้น 35.3 % ส่วนแบ่งตลาด 30 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 125,668 คัน เพิ่มขึ้น 5.8 % ส่วนแบ่งตลาด 16.8 %
อันดับที่ 3 ฮอนดา 92,915 คัน ลดลง 0.4 % ส่วนแบ่งตลาด 12.4 %
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 291,091 คัน เพิ่มขึ้น 19 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 82,881 คัน เพิ่มขึ้น 27.1 % ส่วนแบ่งตลาด 28.5 %
อันดับที่ 2 ฮอนดา 70,162 คัน เพิ่มขึ้น 1.3 % ส่วนแบ่งตลาด 24.1 %
อันดับที่ 3 มาซดา 37,929 คัน เพิ่มขึ้น 44 % ส่วนแบ่งตลาด 13 %
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 455,493 คัน เพิ่มขึ้น 21.1 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 141,279 คัน เพิ่มขึ้น 40.6 % ส่วนแบ่งตลาด 31 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 125,668 คัน เพิ่มขึ้น 5.8 % ส่วนแบ่งตลาด 27.6 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 49,474 คัน เพิ่มขึ้น 26.7 % ส่วนแบ่งตลาด 10.9 %
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 360,513 คัน เพิ่มขึ้น 18.9 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 122,568 คัน เพิ่มขึ้น 31.9 % ส่วนแบ่งตลาด 34 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 114,184 คัน เพิ่มขึ้น 5.1 % ส่วนแบ่งตลาด 31.7 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 48,779 คัน เพิ่มขึ้น 32.1 % ส่วนแบ่งตลาด 13.5 %
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 45,811 คัน
โตโยตา 19,526 คัน-มิตซูบิชิ 9,345 คัน-อีซูซุ 8,871 คัน-ฟอร์ด 7,263 คัน-เชฟโรเลต์ 806 คัน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 314,702 คัน เพิ่มขึ้น 20 %
อันดับที่ 1 อีซูซุ 105,313 คัน เพิ่มขึ้น 6 % ส่วนแบ่งตลาด 33.5 %
อันดับที่ 2 โตโยตา 103,042 คัน เพิ่มขึ้น 32 % ส่วนแบ่งตลาด 32.7 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 41,516 คัน เพิ่มขึ้น 33.2 % ส่วนแบ่งตลาด 13.2 %------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ บริษัท สื่อสากล จำกัด
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/l2U1W
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
1 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.1-5.4 แสน
2.
5.4-6.0 แสน
3.
6.0-7.3 แสน
4.
6.8-8.4 แสน
5.
5.1 ล้าน
6.
5.3-6.7 แสน
7.
5.4-6.8 แสน
8.
3.3-7.6 ล้าน
9.
3.2-5.8 ล้าน
10.
6.7-10.8 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ