บทความ

ตลาดรถยนต์เดือนกันยายน ยอดขายรวม 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3 %


สุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกันยายน 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3 % ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,086 คัน เพิ่มขึ้น 15.6 % รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 54,620 คัน เพิ่มขึ้น 13.5 % ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 43,205 คัน เพิ่มขึ้น 13.8 %

การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย คือ
1) ตลาดรถยนต์เดือนกันยายน ปริมาณการขาย 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 15.6 % และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13.5 % ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
2) ตลาดรถยนต์สะสม 9 เดือน มีปริมาณการขาย 746,584 คัน เพิ่มขึ้น 20.3 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 19 % ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 21.1 % เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนที่ส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์
3) ตลาดรถยนต์ในเดือนตุลาคม มีแนวโน้มเติบโต จากการที่เศรษฐกิจโดยภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนทั้งจากการบริโภคและการลงทุนของเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถยนต์ต่างๆ แม้ว่าผู้บริโภคบางส่วนจะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสถานะการณ์การค้าโลก แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกันยายน 2561
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 88,706 คัน เพิ่มขึ้น 14.3 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 28,812 คัน เพิ่มขึ้น 39.5 % ส่วนแบ่งตลาด 32.5 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,030 คัน ลดลง 22.4 % ส่วนแบ่งตลาด 14.7 %
อันดับที่ 3 ฮอนดา 11,282 คัน เพิ่มขึ้น 6.1 % ส่วนแบ่งตลาด 12.7 %
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 34,086 คัน เพิ่มขึ้น 15.6 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 9,709 คัน เพิ่มขึ้น 20.8 % ส่วนแบ่งตลาด 28.5 %
อันดับที่ 2 ฮอนดา 8,070 คัน เพิ่มขึ้น 3.2 % ส่วนแบ่งตลาด 23.7 %
อันดับที่ 3 มาซดา 4,239 คัน เพิ่มขึ้น 29.4 % ส่วนแบ่งตลาด 12.4 %
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 54,620 คัน เพิ่มขึ้น 13.5 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 19,103 คัน เพิ่มขึ้น 51.4 % ส่วนแบ่งตลาด 35 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,030 คัน ลดลง 22.4 % ส่วนแบ่งตลาด 23.9 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 6,021 คัน เพิ่มขึ้น 22.7 % ส่วนแบ่งตลาด 11 %
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 43,205 คัน เพิ่มขึ้น 13.8 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 16,839 คัน เพิ่มขึ้น 60.6 % ส่วนแบ่งตลาด 39 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,532 คัน ลดลง 25.4 % ส่วนแบ่งตลาด 26.7 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 6,017 คัน เพิ่มขึ้น 30 % ส่วนแบ่งตลาด 13.9 %
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,464 คัน
โตโยตา 2,192 คัน-มิตซูบิชิ 1,161 คัน-อีซูซุ 1,045 คัน-ฟอร์ด 853 คัน-เชฟโรเลต์ 213 คัน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 37,741 คัน เพิ่มขึ้น 13.5 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 14,647 คัน เพิ่มขึ้น 68.4 % ส่วนแบ่งตลาด 38.8 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,487 คัน ลดลง 27.2 % ส่วนแบ่งตลาด 27.8 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,164 คัน เพิ่มขึ้น 33.7 % ส่วนแบ่งตลาด 13.7 %

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม-กันยายน 2561
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 746,584 คัน เพิ่มขึ้น 20.3 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 224,160 คัน เพิ่มขึ้น 35.3 % ส่วนแบ่งตลาด 30 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 125,668 คัน เพิ่มขึ้น 5.8 % ส่วนแบ่งตลาด 16.8 %
อันดับที่ 3 ฮอนดา 92,915 คัน ลดลง 0.4 % ส่วนแบ่งตลาด 12.4 %
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 291,091 คัน เพิ่มขึ้น 19 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 82,881 คัน เพิ่มขึ้น 27.1 % ส่วนแบ่งตลาด 28.5 %
อันดับที่ 2 ฮอนดา 70,162 คัน เพิ่มขึ้น 1.3 % ส่วนแบ่งตลาด 24.1 %
อันดับที่ 3 มาซดา 37,929 คัน เพิ่มขึ้น 44 % ส่วนแบ่งตลาด 13 %
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 455,493 คัน เพิ่มขึ้น 21.1 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 141,279 คัน เพิ่มขึ้น 40.6 % ส่วนแบ่งตลาด 31 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 125,668 คัน เพิ่มขึ้น 5.8 % ส่วนแบ่งตลาด 27.6 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 49,474 คัน เพิ่มขึ้น 26.7 % ส่วนแบ่งตลาด 10.9 %
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 360,513 คัน เพิ่มขึ้น 18.9 %
อันดับที่ 1 โตโยตา 122,568 คัน เพิ่มขึ้น 31.9 % ส่วนแบ่งตลาด 34 %
อันดับที่ 2 อีซูซุ 114,184 คัน เพิ่มขึ้น 5.1 % ส่วนแบ่งตลาด 31.7 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 48,779 คัน เพิ่มขึ้น 32.1 % ส่วนแบ่งตลาด 13.5 %
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 45,811 คัน
โตโยตา 19,526 คัน-มิตซูบิชิ 9,345 คัน-อีซูซุ 8,871 คัน-ฟอร์ด 7,263 คัน-เชฟโรเลต์ 806 คัน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 314,702 คัน เพิ่มขึ้น 20 %
อันดับที่ 1 อีซูซุ 105,313 คัน เพิ่มขึ้น 6 % ส่วนแบ่งตลาด 33.5 %
อันดับที่ 2 โตโยตา 103,042 คัน เพิ่มขึ้น 32 % ส่วนแบ่งตลาด 32.7 %
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 41,516 คัน เพิ่มขึ้น 33.2 % ส่วนแบ่งตลาด 13.2 %------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ บริษัท สื่อสากล จำกัด
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/l2U1W
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th