ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก พร้อมสนับสนุนการใช้แอพพลิเคชันเรียกรถจักรยานยนต์สาธารณะรับส่งผู้โดยสารที่ถูกกฎหมาย


กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน พร้อมสนับสนุนการใช้แอพพลิเคชันเรียกรถจักรยานยนต์สาธารณะรับส่งผู้โดยสารที่ถูกกฎหมาย และพร้อมดำเนินการกับรถที่ไม่ถูกกฎหมาย ย้ำ ห้ามใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับส่งผู้โดยสารเด็ดขาด โดยต้องเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะป้ายเหลือง ผู้ขับรถ เสื้อวิน บัตรประจำตัวและรถต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกัน

พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมสนับสนุนการใช้แอพพลิเคชันเรียกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะรับส่งผู้โดยสารที่ถูกกฎหมายเพื่อยกระดับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนภายใต้การกำกับควบคุมดูแลจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับระบบการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาต และพร้อมดำเนินการกับรถจักรยานยนต์ที่ไม่ถูกกฎหมาย ฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแอพพลิเคชันสำหรับเรียกรถจักรยานยนต์สาธารณะรับส่งผู้โดยสาร ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการเป็นรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ต้องมีที่ตั้งวินตามที่ได้รับอนุญาต และต้องให้บริการรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (ไม่รับผู้โดยสารข้ามเขต) ด้านผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องแต่งกายตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด สวมเสื้อวินรูปแบบใหม่ที่แสดงบัตรประจำตัว และหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน และการเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด ต้องติดตั้งป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนในบริเวณที่ตั้งวิน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้มีการชี้แจงไปยังผู้ประกอบการโดยตรง และสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกับประชาชนผ่านทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดว่า แอพพลิเคชันในการเรียกใช้จักรยานยนต์สาธารณะรับส่งผู้โดยสารนั้นสามารถกระทำได้หากไม่ขัดกับข้อกฎหมาย ซึ่งประเด็นการให้บริการที่ผิดกฎหมาย คือ การนำแอพพลิเคชันไปใช้เรียกรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร, การนำรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ไปใช้ในการรับผู้โดยสารนอกพื้นที่สถานที่ตั้งวินของตน (รับข้ามเขต), ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก) ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประชาชนจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีวินรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับอนุญาตแล้วจำนวน 5,638 วิน ผู้ขับรถจำนวน 98,826 คน และอยู่ระหว่างการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ทหาร ตำรวจและกรุงเทพมหานคร จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยการเปิดรับลงทะเบียนการขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะครั้งที่ 3 โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2561 ซึ่งขอตั้งวินใหม่อีก 97 วิน จำนวน 923 ราย และเพิ่มผู้ขับขี่ในวินเดิมอีก 10,897 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานตัวและพิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดให้ต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะให้เรียบร้อยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในการใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะได้อย่างปลอดภัย สะดวกทั่วถึงและให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หากพบการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการ จะมีความผิดฐานนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับ-ส่งผู้โดยสาร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท, กรณีแต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ,
การไม่แสดงใบอนุญาตขับรถสาธารณะปรับไม่เกิน 1,000 บาท, และหากนำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนไปรับจ้างในสถานที่ตั้งวินอื่น จะถูกพิจารณาถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อในสถานที่ตั้งวินที่ผู้นั้นขับรถอยู่ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ และได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย จึงขอความร่วมมือประชาชน ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/llbZT
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13:57 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
0.8-1.0 ล้าน
2.
7.0-8.8 แสน
3.
5.1-5.4 แสน
4.
5.4-6.0 แสน
5.
6.0-7.3 แสน
6.
6.8-8.4 แสน
7.
5.1 ล้าน
8.
5.3-6.7 แสน
9.
5.4-6.8 แสน
10.
3.3-7.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน