บทความ

กรมการขนส่งทางบก พร้อมสนับสนุนการใช้แอพพลิเคชันเรียกรถจักรยานยนต์สาธารณะรับส่งผู้โดยสารที่ถูกกฎหมาย


กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน พร้อมสนับสนุนการใช้แอพพลิเคชันเรียกรถจักรยานยนต์สาธารณะรับส่งผู้โดยสารที่ถูกกฎหมาย และพร้อมดำเนินการกับรถที่ไม่ถูกกฎหมาย ย้ำ ห้ามใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับส่งผู้โดยสารเด็ดขาด โดยต้องเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะป้ายเหลือง ผู้ขับรถ เสื้อวิน บัตรประจำตัวและรถต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกัน

พีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมสนับสนุนการใช้แอพพลิเคชันเรียกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะรับส่งผู้โดยสารที่ถูกกฎหมายเพื่อยกระดับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนภายใต้การกำกับควบคุมดูแลจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับระบบการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาต และพร้อมดำเนินการกับรถจักรยานยนต์ที่ไม่ถูกกฎหมาย ฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแอพพลิเคชันสำหรับเรียกรถจักรยานยนต์สาธารณะรับส่งผู้โดยสาร ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการเป็นรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ต้องมีที่ตั้งวินตามที่ได้รับอนุญาต และต้องให้บริการรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (ไม่รับผู้โดยสารข้ามเขต) ด้านผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องแต่งกายตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด สวมเสื้อวินรูปแบบใหม่ที่แสดงบัตรประจำตัว และหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน และการเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด ต้องติดตั้งป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนในบริเวณที่ตั้งวิน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้มีการชี้แจงไปยังผู้ประกอบการโดยตรง และสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกับประชาชนผ่านทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดว่า แอพพลิเคชันในการเรียกใช้จักรยานยนต์สาธารณะรับส่งผู้โดยสารนั้นสามารถกระทำได้หากไม่ขัดกับข้อกฎหมาย ซึ่งประเด็นการให้บริการที่ผิดกฎหมาย คือ การนำแอพพลิเคชันไปใช้เรียกรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างรับส่งผู้โดยสาร, การนำรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ไปใช้ในการรับผู้โดยสารนอกพื้นที่สถานที่ตั้งวินของตน (รับข้ามเขต), ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก) ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประชาชนจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีวินรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับอนุญาตแล้วจำนวน 5,638 วิน ผู้ขับรถจำนวน 98,826 คน และอยู่ระหว่างการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ทหาร ตำรวจและกรุงเทพมหานคร จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยการเปิดรับลงทะเบียนการขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะครั้งที่ 3 โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2561 ซึ่งขอตั้งวินใหม่อีก 97 วิน จำนวน 923 ราย และเพิ่มผู้ขับขี่ในวินเดิมอีก 10,897 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานตัวและพิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดให้ต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะให้เรียบร้อยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในการใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะได้อย่างปลอดภัย สะดวกทั่วถึงและให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หากพบการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการ จะมีความผิดฐานนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับ-ส่งผู้โดยสาร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท, กรณีแต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ,
การไม่แสดงใบอนุญาตขับรถสาธารณะปรับไม่เกิน 1,000 บาท, และหากนำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนไปรับจ้างในสถานที่ตั้งวินอื่น จะถูกพิจารณาถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อในสถานที่ตั้งวินที่ผู้นั้นขับรถอยู่ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ และได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย จึงขอความร่วมมือประชาชน ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/llbZT
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13:57 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th