ธุรกิจ

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัยฯ มอบสินไหมทดแทน เหตุเพลิงไหม้ตลาดโรงเกลือ


วิรัตน์ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงานกิจการสาขา บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย แก่ สุรเดช จงเฉลิมลาภ ผู้เอาประกันภัย จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดโกลเดนเกท ทางทิศใต้ของตลาดโรงเกลือ ย่านการค้าไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแกสที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย------------------------------
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cH6QK
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน