ธุรกิจ

นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)ฯ รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น


พลตอ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบโล่เกียรติคุณ พร้อมแสดงความยินดีแก่ คมคาย ธมะสุข ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนจาก บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและเป็นองค์กรที่ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือ สนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สีพ่นซ่อม เพื่อยกระดับช่างสีรถยนต์ไทยสู่แรงงานที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  นับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน การพัฒนาฝีมือกำลังแรงงาน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริัษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/8zQ4A
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน