ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก รับโล่และตรารับรองมาตรฐาน


กมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง จัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการให้สามารถเข้าถึงในการให้บริการต่างๆ ได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เฉพาะปี 2561 หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกจำนวนทั้งสิ้น 47 แห่ง ประกอบด้วย ส่วนกลาง 1 แห่ง คือ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ส่วนภูมิภาค 46 แห่ง ดังนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น แห่งที่ 1, ขอนแก่น แห่งที่ 2, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชุมพร, ตาก, น่าน, นครนายก, นครสวรรค์ แห่งที่ 2, นราธิวาส, นครพนม, นครราชสีมา แห่งที่ 2, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, พะเยา, พิจิตร, เพชรบูรณ์, ภูเก็ต, มหาสารคาม, มุกดาหาร, แม่ฮ่องสอน, ยโสธร, ยะลา, ร้อยเอ็ด, ระนอง, ราชบุรี, ลพบุรี, ลำปาง, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุโขทัย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อ่างทอง, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุทัยธานี, อุบลราชธานี แห่งที่ 1 และอุบลราชธานี แห่งที่ 2

รวมระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง (2559-2561) กรมการขนส่งทางบกได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกถึง 75 แห่ง โดยทุกแห่งมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” และส่งมอบงานบริการด้วยใจเพื่อสร้างความประทับใจให้ประชาชน เช่น การปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการติดต่อราชการในทุกกระบวนงาน ด้านบุคลากรมีความพร้อมและยินดีให้คำแนะนำบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการ ลดการใช้เอกสาร ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เพิ่มการเข้าถึงการให้บริการ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือทางการบริการ อาทิ เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เพื่อยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน, การใช้ระบบ Queueless: คิวที่ไม่มีคิวรับคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue, ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอผ่านแอพพลิเคชัน DLT eForm iFound กรมการขนส่งทางบกจะมุ่งมั่นรักษาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศเช่นเดียวกันทั่วประเทศ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/d7XUs
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน